Forrige recordNæste record   100.000 fantastiske kroner fra Stryhn Holding A/S

1. maj 2014

Som en ekstraordinær gestus har Stryhn Holding A/S ydet Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 100.000 kroner til konservering af de malede skiver. Stryhns Holding A/S har ingen fond, så det er absolut en gestus, vi har modtaget. Tidligere har Elsebeth Stryhn vist selskabet tilsvarende godhed i forbindelse med projektet "Vores Kunst 2011". Vi kom dog ikke igennem dette projekts indledende runde.

Elsebeth Stryhn skriver, at beløbet ydes i tillid til, at selskabets medlemmer også støtter projektet. Det gør vi over vores kontingent, ligesom en del har tegnet en sponsorside til 500 kroner årligt. Lad dette samtidig være en opfordring til flere om at tegne sponsorsider, så vi kan komme igennem det store projekt, vi i en årrække har arbejdet med.

En stor tak skal lyde til Elsebeth Stryhn og Stryhns Holding A/S.

   

Tilbage til listen