Forrige recordNæste record   Flot st√łtte fra Frank Holmstrup og √łkonomisk status

Flot støtte fra Frank Holmstrup og økonomisk status

24. marts 2015

Vores gode skydebror, Frank Holmstrup, der tidligere har doneret et fornemt beløb til konservering af selskabets malede skiver, har igen givet støtte til vores ædle projekt.
Skiverne fra 1791, 1881, 1885, 1894 og 1947, der alle ligger i Roskilde Museums depot, vil inden for kort tid blive sendt til konservering. Det samlede beløb på kr. 28.103,13 er generøst indbetalt af Frank. Selskabet er ham dybt taknemmelig.

Status for konservering af skiverne er, at der i årene 2012, 2013, 2014 og 2015 til dato er brugt kr. 517.223,45 på projektet. Herudover kan nævnes følgende:

  • Alle skiver udstillet på Roskilde Museum er nu konserverede. I alt er der udstillet 87 skiver.
  • Kapitalbehov for konservering af resterende skiver i 2015 priser, incl. moms:
  1. På Håndværkeren mangler ni skiver at blive konserveret, heraf otte nulevende fuglekongers skiver. Kapitalbehovet er kr. 29.756,25. De otte skiver er følgende: 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996 og 1997.
  2. På Roskilde Museums magasin mangler 24 udvalgte skiver til ophængning på Rådhuset at blive konserveret. Kapitalbehovet er kr. 243.009,50.
  3. Herefter mangler ni skiver fra Roskilde Museums magasin at blive konserveret. Kapitalbehovet er kr. 78.523,45.
    Det er selskabets håb, at der findes en løsning, så også de finder plads i museets udstilling.
  4. I museets magasin resterer yderligere skiven fra 1970. Kapitalbehovet er kr. 57.392,00. Konservering af denne skive er indtil videre fravalgt.

Det aktuelle kapitalbehov for skiverne nævnt i punkt 1-3 udgør kr. 351.289,20.

Selskabet er rigtig glad for status, som den er, men vi hviler ikke på laurbærrene. Til stadighed afsøges muligheder for nye sponsorer og donatorer. Skydebrødrene opfordres til at være opmærksomme på mulige bidragydere, ligesom vi til stadighed med stor glæde tegner de små sponsorsider til kr. 500,00 årligt.

   

Tilbage til listen