Forrige recordNæste record  1984 Helge Banghøj Andersen


3. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 26. januar 1917 • Død: 2. april 2001

Levnedsbeskrivelse:

Plantageejer i Gøderup.

I en årrække skydeudvalgsformand i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Sad i bestyrelsen fra 1976 til 1991. Blev optaget i selskabet i 1952, og modtog 25 års-emblemet under fugleskydningsfrokosten i 1977 og 40 års-tegnet i 1992.

CV i fugleskydningsselskabet:

1952    Indballoteret i selskabet 
1956    Præmie ved skydning på Hotel Roar
1961    Nedskød halspladen
1962    Nedskød ringen
1963    Nedskød brystpladen
1965    Nedskød kronen
1968    Præmie ved skiveskydning
1968    Nedskød venstre klo
1973    Proponent for Viggo Jensen, Lejre
1973    Fik skydebogen
1976    Indvalgt i bestyrelsen som afløser for gårdejer Carl Rasmussen
1976    Nedskød halen
1983    Valgt til skydeudvalgsformand
1984    Nedskød kronen
1984    Kåret til fuglekonge
1986    Nedskød højre klo
1991    Udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske

I 2008 gav Helge Banghøj Andersens enke, Grethe Banghøj Andersen, følgende levnedsbeskrivelse af sin mand:

"Helges barndomshjem var plantagen i Gøderup, hvor han levede det meste af sit liv. Han blev født den 26. januar 1917.
Allerede i 1938 anlagde Helge plantagen på sin fars jord.

Vi blev gift den 18. september 1948. Vi købte et landsted på ni tønder land på det såkaldte "Rækken", der i dag hedder Kildevangsvej 18. Her boede vi i 12 år, indtil vi flyttede ind på gården. Helge passede plantagen og hjalp sin far, der desværre døde kort tid efter, vi flyttede ind.

Helges store interesse var skydning. Foruden at være aktiv i fugleskydningsselskabet var han medlem af Salonskytteforeningen. Her vandt han mange præmier. Hans gevær blev fyldt op med sølvplatter. Det er nu vores datters ejendom.

Helge fik i 2001 en blodprop og måtte efterfølgende på plejehjemmet i Osted. Her havde han svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi. Han fik kun tre dage på plejehjemmet, inden han døde den 2. april 2001.

Vi har sammen to døtre og tre børnebørn, der alle er drenge."

Onsdag, den 26. december 1990 kunne følgende artikel læses i Berlingske Tidende:

Han blæser på hasselnødderne

På Midtsjælland dyrker Helge Banghøj Andersen hasselnødder. Og har gjort det med held i 50 år. 

Af Birger Hilstrøm

ROSKILDE: "Jeg anede intet om det, da jeg startede."
Helge Banghøj Andersen fra Gøderup syd for Roskilde er den ene af landets to nøddeavlere, og han har i godt 50 år dyrket hasselnødder i en plantage på seks tønder land.
"Jeg har træer, for ellers kan jeg ikke styre det," siger Helge Banghøj Andersen. "Jeg fjerner alle rodskuddene, for de må kun have én stamme."
De sagde, at jeg ikke var rigtig klog, da jeg startede, men havde det ikke været noget værd, havde jeg ryddet det for længst, ikke?
Men det er meget dyrere at etablere sig nu. Der gå hurtigt syv-otte år, før det giver noget, og salget af de danske nødder er begrænset, så der ikke er brug for flere avlere."

14.000 kg på ét år

Det var i 30´erne, og Helge Banghøj Andersen skulle finde på noget at lave. Han fik et stykke jord af sin far på Banghøjgård, og jorden blev plantet til med hassel- og valnødder. De hårde vintre i fyrrerne tog livet af valnødderne, hvis skaller ikke blev ordentligt udviklet.
"Men havde jeg ikke kunnet blæse hasselnødderne sammen på jorden, så var det ikke pengene værd," siger nøddeproducenten. "Det fandt jeg selv på, efter at vi et helt utroligt år lå og samlede 14.000 kg. op."
Jeg fandt på at sætte en blæser på en traktor, og med otte blæseudtag kan jeg blæse nødderne i striber foran traktoren."
Der plukkes også nødder fra træerne. Det er de grønne nødder i september med hase på. Men markedet for de grønne pyntenødder er begrænset, så de fleste nødder får lov til at blive brune og falde til jorden.
"Du kan nok forstå, at det er meget vigtigt, at jorden er tromlet og helt fri for ukrudt. Striberne river vi sammen til bunker, og i grovrenseriet sortere vi blade og jord fra."
Nødderne ender i et kar med vand, hvor stenene ryger til bunds, og nødderne øses fra. Derfra går turen op på Banghøjgårds loft, hvor nødderne venter på næste indgreb. Det er afgørende, at de ligger i store bunker, så de ikke tørrer.

Afhaser-maskine

"Fra loftet henter jeg dem ned i den her. Det er en afhaser-maskine, som jeg selv har konstrueret af et gammelt tærskeværk. Børsterne fjerner haserne fra nødderne, og maskinen blæser også nødderne i to sorteringer. De lette er tit de sorte. Det der dem, der ikke er bestøvede."
Til sidst håndsorteres nødderne over en rist og ender nyvaskede i 20 kg-sække. I sækkene tørres de og er klar til salg.
"De grønne nødder kører jeg på Grønttorvet, og de andre sælger jeg mest til grønthandlere," siger Helge Banghøj Andersen.
"Det er et meget godt år, hvis jeg høster 5.000 kg. Jeg får 40 kroner for ét kg, og forhandlerne tager det dobbelte, så mine nødder bliver dobbelt så dyre i udsalg som dem fra Sydeuropa.
Men de danske nødder er så friske, og hvis du først har smagt dem, spiser du ikke andet. De skal opbevares i plastikposer, så de ikke tørrer ind. Jeg tror ikke rigtig, man kender de danske nødder i byerne, for supermarkederne forhandler kun de udenlandske. Med de, der er vant til de danske, køber aldrig andet."

Højsæson til jul

De danske nødder sælges hele efteråret, men det er højsæson op til jul.
"Ja, du kan se, jeg har kun 50 kg tilbage, så høsten er væk. Det er de afhasede, folk vil have op til jul, og husk, at nødder er sunde."
Det har rågeflokkene også blik for. De er den eneste trussel mod høsten, og Helge Banghøj Andersen garderer sig med at sæt kraftige gaskanoner.

Skiven:

Banghøjgård med en smuk indbydende krans af nødder, der skulle erindre om, at plantagen var den eneste af sin art i Danmark.

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Ove Christensen

Årets vindere:

Ringen   Preben Christiansen ved skud af Egeslund Petersen
Kronen   Kai Bredo ved skud af Helge Banghøj Andersen
Højre klo   Carl Johansen ved skud af Anker Nedergaard
Venstre klo   Frede Mardahl ved skud af Jørgen Andersen
Halsen   Flemming Petersen ved skud af Kaj Jensen
Halen   Alfred Grinderslev ved skud af Jørgen Herholdt
Venstre vinge   Asger Balslev ved skud af Johs. Dahl
Højre vinge   Torben Hansen ved skud af Gert Gläser
Brystpladen   Helge Banghøj Andersen ved skud af Ove Christensen

Årets pokalvinder blev Helge Banghøj Andersen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Helge Banghøj Andersen var kongeskytte for H. Chr. Nielsen i 1963.

* * * * * * * * *

Ved torskegildet den 15. november 1982 blev vandrepokalen givet til ejendom til plantageejer Helge Banghøj Andersen, der havde vundet den fem gange.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 18. marts 1991 trådte Helge Banghøj Andersen ud af bestyrelsen, efter mange års virke. Hans afløser blev Jørgen Borup. 

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 19. marts valgte H. Chr. Jacobsen at udtræde af bestyrelsen efter den polemik, der havde været om hans person. Poul Hald var afgået ved døden, så der skulle besættes to nye pladser i bestyrelsen. De indvalgte blev Bennie Hansen og Poul-Bunk Jensen, mens Jørgen Borup blev valgt som suppleant.

* * * * * * * * *

Den 4. april 1984 var bestyrelsen på besøg hos skydebanerne i baggården til Jernbanegade 12. Man besluttede dog at fortsætte skiveskydningerne på Østervangsskolen.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning blev der afgivet lidt over 600 skud.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen, formanden, Knud Jørgen Hansen, for fuglekongen. Ebbe Lous talte for Danmark, Kurt Martensen for skytterne, mens Preben Christiansen talte på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Murermester Carl Johansen modtog 40 års erindringstegnet under fugleskydningsfrokosten. Skræddermester Hans Jørgen Jensen og malermester Fritz Goldbach modtog 25 års tegnet.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte, Ove Christensen, blev efterfølgende selv fuglekonge i 2011.

Tilbage til listen