Forrige recordNæste record  1826 Niels Møller

15. juli • Ved Børsen

Født: 6. januar 1785 på en gård ved Fredericia • Død: 10. maj 1837 i København

Levnedsbeskrivelse:

Overauditør, Herredsfoged i Lejre Herred.

Læs også artiklen Fuglekongeskive er som ny igen.

Skiven:

Romantisk landskab med møllehjul.

Årets skive, et romantisk landskab med et tempel og en vandmølle i forgrunden. Det store møllehjul er en helt klar henvisning til hans eget navn - Møller. 

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. Konserveringen blev sponsoreret af kongesidens sponsor.

Skiven måler 41,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1826 lyder således:

I Aaret 1826 

bestod Sælskabet af følgende Medlemmer
faste                                                     admiterede
Dhv                                                      Dhv
derefter følger 19 underskrifter     -     derefter følger 13 underskrifter
Nederst på foliiarket står der extraordinaire med to underskrifter nedenunder.

Hakon Meinertz har ikke rette stavefejl og lignende. Admittere betyder bl.a. ”tillade en at deltage i noget”. Extraordinaire er tysk og betyder bl.a. ”udlevere; overdrage.”

Tilbage til listen