Forrige recordNæste record   Generalforsamling med få deltagere

10. marts 2015

Blot 28 skydebrødre havde i aftes fundet vej til Restaurant Håndværkeren for at deltage i årets generalforsamling. Det var kun 2/3 af sidste års deltagere.

Skydebrødrene mindede og ærede Kim Madsen og Hans Peter Christensen, der er afgået ved døden i det forløbnede år.

Allan Ohms blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

På bestyrelsens forslag blev vedtaget en lille tilføjelse til vedtægternes § 10. Dette for at præcisere, hvem der er tegningsberettiget for selskabet. Tiltaget skyldes krav fra den finansielle sektor.

Bestyrelsesmedlemmerne Ebbe Overgaard Nielsen og Bennie Hansen blev genvalgt for tre år, suppleanten, Morten Bo Almstrup genvalgt for et år og Carsten Helge Nielsen nyvalgt for et år som suppleant. Gunnar Løgstrup Poulsen fratrådte som revisor, og Claus Ulrich Møbius blev nyvalgt for to år. Ny revisorsuppleant for et år blev Henrik Dyrvig.
Slutteligt blev fanebærer Dan Rasmus Petersen og fanebærersuppleant Jan Elbert Olsen genvalgt for et år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fem nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

  • Gårdejer Flemming Anders Olsen ved Henrik Brandt som proponent
  • Selvstændig/systemudvikler Jesper B. Harden ved Ebbe Overgaard Nielsen som proponent
  • Formand/kloakmester Kurt Eg ved Per Handberg Nielsen som proponent
  • Kommunikationsdirektør Sander Jacobsen ved Knud Jørgen Vest som proponent
  • Claus Hansen ved Bennie Hansen som proponent

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 6. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

   

Tilbage til listen