Forrige recordNæste record   De gamle platter fortæller

21. august 2010

DAGBLADETS navnkundige journalist, salige Arne Jensen, skrev i starten af 1970´erne artikelserien ”De gamle platter fortæller” om kongeskiverne fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Det blev til i alt 75 artikler, der blev bragt i DAGBLADET i 1972/73. Enkelte af artiklerne blev gengivet op til fugleskydningsselskabets 200 års jubilæum i 1987.

Som en markering af fugleskydningsselskabets 225 års jubilæum den 28. august 2012 bliver Arne Jensens artikler nu genudgivet. I nogle tilfælde er historien eller ny viden løbet fra artiklerne, men i respekt for Arne Jensen bliver alle artiklerne bragt, som de i sin tid blev skrevet af den lune journalist. Bortset fra justeringer af diverse trykfejl er der ikke rettet et komma i Arne Jensens artikler. For at artiklerne til stadighed kan have et opdateret og korrekt indhold i forhold til nutidens læsere, vil der dog i de fleste tilfælde være tilføjet et supplerende efterskrift til de gamle artikler.

Foruden de gamle artikler har redaktøren på fugleskydningsselskabets hjemmeside, Henrik Brandt i samarbejde med redaktionsleder på DAGBLADET, Lars Ahn Pedersen, forøget serien med yderligere 25 artikler. De 100 artikler vil blive bragt i DAGBLADET i de 100 lørdagsaviser, der ligger op til jubilæumsdagen.

Fugleskydningsselskabets officielle betegnelse for de gamle klenodier er ”skiver”, men i fortsat respekt for Arne Jensens ordvalg, vil vi her bibeholde den oprindelige overskrift.

Det bliver faktisk hele 102 artikler, der i denne anledning bliver bragt i DAGBLADET. Det hele starter på fugleskydningsselskabets 223 årsdag, den 28. august 2010. Her har Lars Ahn Pedersen skrevet en indledende artikel om serien, med et portræt af Arne Jensen. De efterfølgende 75 lørdagsaviser følger Arne Jensens artikler fra 1970´erne. Den 3. marts 2012 bringes en overgangsartikel mellem de gamle og de ny artikler, der er skrevet af Henrik Brandt. Slutteligt følger de 25 nye artikler med Henrik Brandts tekster frem til den 25. august 2012, hvor selskabet tre dage senere markerer jubilæumsdagen.

Artiklerne i DAGBLADET er beriget med billeder af skiverne. Langt de fleste af disse er til brug for hjemmesiden fotograferet af selskabets næstformand Bennie Hansen, Billedbutikken. Bennie har venligt givet sin tilladelse til brug af hans copyright i dette tilfælde.

Artiklerne vil kunne læses i DAGBLADET. Naturligvis vil de også løbende blive lagt ud på selskabets hjemmeside under ”Artikler”. Tillige vil en læsevenlig udgave i pdf format kunne læses på hjemmesiden.

   

Tilbage til listen