Forrige recordNæste record   Efterårets glæder begynder nu

8. september 2022

De sidste års pandemiudfordringer er kommet på afstand. Verden er dog stadig skør, men nu på andre måder. Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab forandrer sig også, men vi skal stadig skyde den 3. torsdag i september. Vores skydninger er dog fredsommelige, godmodige og kammeratlige.
Som altid foregår skiveskydningen på skydebanen i kælderen på Tjørnegårdskolen. Vi mødes torsdag den 15. september til skydning, hyggeligt samvær og efterfølgende spisning. Lidt til halsen, med eller uden alkohol bliver det også til.
Jeg glæder mig til gensynet med gamle skydebrødre, men håber også, at nye vil dukke på til en god aften. På godt gensyn.

   

Tilbage til listen