Forrige recordNæste record  1923 Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholt


3. juli • Ved Trægaarden

Født: 28. september 1888 i Terndrup • Død: 5. december 1965 i Slagelse

Levnedsbeskrivelse:

Nicolai Christian Frederik Andreas Fauerholt - til daglig kaldet Christian Fauerholt, drev isenkræmmerforretning i Skomagergade 17. Den gik desværre ned. Senere blev han ansat hos isenkræmmer Kelp, ligeledes Skomagergade 17, som han kørte for. Senere flyttede han til Løvgade 16 i Slagelse, men bibeholdt sin ansættelse hos Kelp.
Christian Fauerholt aftjente sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde.

Christian Fauerholt var søn af højesteretsdommer Ole Peter Christensen Fauerholt (1847-1928) og Marie Kirstine Mayntzhusen (1863-1899). Christian Fauerholt havde tre brødre og en søster.
Christian Fauerholt blev gift med Charlotte Elisabeth Pfeiffer (1893-1972). Sammen fik de børnene Mogens Peter Fauerholt og Inger Marie Fauerholt.

Læs mere i artiklen Glade dage på Trægården og den senere udgave af Glade dage på Trægården, samt Efterskriften der faldt helt ud

Skiven:

Skydebrødre spiller kort i Trægaardens have.

I 1923 var isenkræmmer Christian Faurholt fuglekonge. Han ville åbenbart gengive et typisk træk ved skydebrødrenes sammenkomster: Kortspil i Trægaardens have. I protokollen kan man gentagne gange læse om aftener, der endte med kammeratligt samvær og kortspil - og af en af selskabets sange fremgår det tydeligt, at der også ved fugleskydningerne var nogle, der fik tid til et slag seksogtres.
Herrerne på skiven er fra venstre fugleskydningsselskabets formand, redaktør Georg Christensen med den nye fuglekonges insignier, og derefter følger kortspillerne sagfører N.C. Nielsen, stående maskinfabrikant Niels Peter Nielsen, murermester J.P. Olsen, købmand Fernando Møller og den ny fuglekonge, Christian Fauerholdt, samt stående skytten, fiskeeksportør Jensen. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 47,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Axel Frederik Hacke

Kongeskytte:

N. Jensen

Årets vindere:

Ringen   Maskinfabrikant N.P. Nielsen ved skud af maskinfabrikant N.P. Nielsen - eget skud
Kronen   Kunstdrejer Brandt ved skud af sognefoged Georg Jensen
Højre æble   Cykelfabrikant Christensen ved skud af murermester Carlsen
Venstre æble   Garvermester Paulsen ved skud af garvermester Nielsen
Højre klo   Bagermester Struerved ved skud af urmager Nielsen
Venstre klo   Installatør Larsen ved skud af cykelhandler Henriksen
Højre vingefjer   Gårdejer Steen ved skud af proprietær Albrechtsen
Venstre vingefjer   Musikdirektør, løjtnant Schwartz ved skud af sognefoged Hansen
Halsen   Cykelhandler Henriksen ved skud af cykelhandler Henriksen - eget skud
Halen   Stenhuggermester Chr. Hansen-Glem ved skud af fiskeexportør Jensen
Næbet   Partikulier Hans Jensen ved skud af partikulier Hans Jensen - eget skud
Venstre vinge   Hotelejer Petersen ved skud af fabrikant N.P. Nielsen
Højre vinge   Restauratør Brandt ved skud af kørerlærer Dedenroth
Brystpladen   Isenkræmmer Faurholt ved skud af fiskeeksportør N. Jensen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Christian Fauerholts chef, Peter Kelp, var fuglekonge i 1920.

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen 1923 omtales en henvendelse fra boghandler Andreas Flensborg, som ønsker at udgive en bog med gengivelse af selskabets historie og skydetavler, og bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte forhandlinger herom. Bestyrelsen beslutter senere at der ikke er mulighed for at yde økonomisk støtte til projektet, og at man ikke agter at afholde ekstraordinær generalforsamling i den anledning.

* * * * * * * * *

Det er også på denne generalforsamling at det meddeles, at jægermester Havsteen har skænket en gammel stangriffel til selskabet. Nævnte stangriffel havde i sin tid tilhørt afdøde agent Anders Borch, fuglekongen fra 1845.

Tilbage til listen