Forrige recordNæste record  2001 Gunnar Løgstrup Poulsen


3. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 30. juni 1934 • Død: 25. januar 2021

Levnedsbeskrivelse:

Ejer af rutebilkiosken på Hestetorvet i 34 år.

Sekretær i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab i 8 år fra 1988, herefter revisor i samme.
Stiftede i 1972 Roskilde Handicap Idrætsforbund, hvor han var formand i 10 år. Herefter landskasserer i Dansk Handicap Idrætsforbund i 12 år, efterfulgt af posten som kritisk revisor i samme i 8 år.
Medlem af Roskilde kommunes Folkeoplysningsforbund i 12 år efterfulgt af medlemskab i det sammensluttede Roskilde Kommunes Handicapråd.

Læs Ole Rasmussensmindeord for Gunnar Løgstrup Poulsen her.

Skiven:

Rutebilkiosken. Foroven er et golf logo, samt et logo for handikap idrætten. Nederst på skiven er logo for Odd Fellow logen.
Den første kiosk i bygningen startede i 1930. Gunnar Løgstrup Poulsen købte rutebilkiosken, Jernbanegade 2, i 1962 af H.E. Drostgård. Udlejer af lokalerne var Christiansen, Jernbanehotellet.
Der var krostue til højre for kiosken, bagved ventesalen. Fodgængerfeltet gik fra kiosken over Jernbanegade og hen til tunnelnedgangen og over til spor 1 til 7.
Jernbanehotellet blev nedrevet i 1964, efter at være købt af Roskilde kommune.
Kioskbygningen blev først jævnet med jorden i 1967. En ny kiosk var da blevet bygget ved Hestetorvet, hvor biografen Regina i sin tid lå.
Gunner Løgstrup Poulsen gik på pension i 1996 efter at have drevet kiosken i 34 år.
På såvel venstre som højre side af rammen ses fuglekongen i silhuet.

Skiven måler 48 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Peter Loehr

Årets vindere:

Ringen   Viggo Kanding ved skud af Flemming Andersen
Kronen   Poul E. Christiansen ved skud af Ebbe Overgaard
Højre klo   Arne Hansen ved skud af Finn Blume
Venstre klo   Kim Olsen ved skud af Per Møller
Halsen   Jeppe Drews ved skud af John Formsgaard
Halen   Rye Andersen ved skud af Jens Nordlund
Venstre vinge   Stig Pallisbeck ved skud af Knud Dines Hansen
Højre vinge   Jørgen Andersen ved skud af Flemming Andersen
Brystpladen   Gunnar Løgstrup Poulsen ved skud af Peter Loehr

Årets pokalvinder blev Leif Nielsen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 6. juli 1981 stod selskabets formand, Knud Jørgen Hansen, som proponent for Gunnar Løgstrup Poulsen. Ved fugleskydningen den 3. juli 2001 kunne Knud Jørgen Hansen overdrage kongebåndet til sin efterfølger, Gunnar Løgstrup Poulsen.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen i 2005 foreslog fuglekongen fra 2001, Gunnar Løgstrup Poulsen, selskabet at indsamle data om tidligere fuglekonger. Disse data skulle placeres på bagsiden af fuglekongernes skive.
Gunnar Løgstrup Poulsens forslag udviklede sig til det, der i 2008 blev selskabets hjemmeside www.roskildefugleskydning.dk.

Årets historie og anekdoter:

Selskabet lavede forhandlinger med Hotel Prindsen om igen at afholde fugleskydningsfrokost på hotellet. Direktør Martin Bank ønskede, at alle selskabets arrangementer skulle flyttes dertil, ligesom han gerne så, at der igen kom skiver op at hænge på hotellet.

* * * * * * * * *

Selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, deltog som gæst ved årets fugleskydning den 12. juni i Taastrup og omegns Fugleskydningsselskab. Dette var et genvisit, efter at formanden for Taastrup og omegns Fugleskydningsselskab året forinden havde deltaget ved det tilsvarende arrangement i Roskilde.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen, Knud Jørgen Hansen, for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Jørgen Ypkendanz for fuglekongen, Erik Bager for Danmark og Harry Lorentsen for skytterne. Endelig talte Frank Binderup for selskabet på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Følgende skydebrødre blev hædret for 25 års medlemskab i selskabet: statsautoriseret revisor John Formsgaard, købmand Bent Jensen, redaktør Ole C. Jørgensen, vognmand Preben Nielsen, advokat Edvard Nielsen og postbud Flemming Petersen.
I 2014 blev det registeret, at malermester Frans Goldbach ligeledes skulle have modtaget 25 års erindringstegnet. Imidlertid fik han først dette emblem under fugleskydningsfrokosten i 2004. Frans Goldbach blev optaget i selskabet den 5. juli 1976.

Tilbage til listen