Forrige recordNæste record   Generalforsamling med justering af vedtægterne

11. marts 2014

42 skydebrødre var i aftes mødt frem på Restaurant Håndværkeren for at deltage i årets generalforsamling.

Piet Grøndlund Nielsen, der døde blot fire dage før generalforsamlingen blev mindet og æret.

Allan Ohms blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Kurt Buchtrup var fremkommet med et forslag til justering af vedtægternes §4 og bestyrelsen foreslog en ændring af §15. Begge forslag blev vedtaget.
De opdaterede vedtægter ligger her på hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Enig, Steen Kofod Bager og Henrik Birch blev genvalgt for tre år. Suppleanterne Morten Bo Almstrup og Jesper Amsinck blev ligeledes genvalgt for et år. Revisor Ole Amsinck blev genvalgt for to år, og revisorsuppleant Claus Ulrich Møbius nyvalgt for et år.
Slutteligt blev fanebærer Dan Rasmus Petersen og fanebærersuppleant Jan Elbert Olsen genvalgt for et år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor to nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

  • Erhvervsrådgiver Dennis Bonsvig ved Peter Maurice Thomsen som proponent
  • Mentor Jens Hermind ved Carsten Helge Nielsen som proponent

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 30. juni kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

   

Tilbage til listen