Forrige recordNæste record  1873 Frederik Ernst Wismann


10. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 8. september 1829 i Roskilde • Død: 4. maj 1909

Levnedsbeskrivelse:

Snedkermester i Ringstedgade 42.

Frederik Ernst Wismann var af en kendt Roskildeslægt. Han var søn af Lars Wismann og Anne Sophie Wismann. Familien havde i alt otte børn. Han blev gift med Emma Conradine (nogle steder er angivet Caroline) Wismann, født Aminde i 1835. Parret fik børnene Johan Ernst Aminde Wismann 1855, Otto Ludvig Emil Wismann 1857 og Anne Julie Sophie Wismann 1959. Af skrifter fremgår, at husstanden i 1860 tillige bestod af en tjenestepige og en snedkerlærling.

Frederik Ernst Wismann var en af byens såkaldte gode borgere. Fra 1864 til 1901 var han oldermand for snedkerlauget og i 30 år formand for snedkernes sygekasse. I årene 1867 til 1878 bestred han stillingen som fattigforstander, og derefter var han i 10 år medlem af ligningskommissionen. I 1888 kom han i byrådet, hvor han sad i seks år, og samtidig drev han en snedkerforretning, der var en af byens betydeligste.

Wismann grundlagde sin snedkervirksomhed den 6. januar 1854. Virksomheden blev senere ligkistemagasin, men det fremgår ikke hvornår. Det vides at sønnen, Johan ejede ligkistemagasinet, men om fuglekongen også lavede ligkister er uvist.

Læs mere i artiklen En glad dag i Boserup og den senere udgave af artiklen En glad dag i Boserup.

Skiven:

Udsigt fra pavillonen i Boserup skov mod Roskilde. Til venstre i billedet ses fugleskydningsstangen. På rammen står:

                 Ved P. Lassens skud 

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 52 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

C. Schmidt

Kongeskytte:

P. Lassen

Årets vindere:

Ringen   Købmand N. Mendsen ved skud af maler C. Christensen
Halsen   Kommis P. Lassen ved skud af kommis P. Lassen - eget skud
Halen   P. Nielsen ved skud af C. Christensen
Venstre vinge   Købmand Gulberg ved skud af kommis P. Lassen
Højre vinge   Garver Hans Winther ved skud af garver Hans Winther - eget skud
Brystpladen   Snedker Frederik Ernst Wismann ved skud af kommis P. Lassen - eget skud


Årets historie og anekdoter:

Uddrag af protokollen for 1873:

1873 d. 10 Julii blev afholdt den Aalige Fugleskydning i Boserup, hvor udfaldet var følgende

Ringen Kjøbmand N. Mendsen ved Maler C. Christensens Skud   Gives 5 Rbm
Høire Vinge Garver H. Winther eget Skud    ”     15    ”
Venstre Vinge Kjøbmand Gulberg ved Commis P. Lassens Skud    ”     12    ”
Halen P. Nielsen ved C. Christensens Skud    ”       9    ”
Halspladen Commis P. Lassen ved eget Skud    ”       7    ”
Brystpladen Snedker F. Wismann ved Commis P. Lassens Skud
Saaledes blev Fuglekonge
  ”     30    ”
     

 

Tilbage til listen