Forrige recordNæste record  1936 Andreas Gorm

7. juli • Ved Trægaarden

Født: 5. september 1874 døbt den 15. november 1874

Levnedsbeskrivelse:

Forhenværende proprietær, Haraldsvej 15.

Fuglekongen var født i Horsens. I sine yngre dage drev Andreas Gorm en større gård, "Solbjerggården" ved Slagelse, med stor dygtighed. I 1929 solgte han den og flyttede til Roskilde, hvor han hurtigt følte sig hjemme og fik en stor venneskare. I mange år repræsenterede han sukkerfabrikken i Gørlev, og som repræsentant for denne virksomhed kom han i forbindelse med mange mennesker. I Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab var han et skattet medlem, og han savnedes sjældent ved skydebrødrenes sammenkomster.

Læs mere i artiklen Da Røde port var gul samt den senere udgave af Da Røde port var gul.

Skiven:

Røde Port efter ombygningen med lyntog og biler.

På Roskilde Museums hovedudstilling, hvor skiven er udstillet, kan høres en indtalt lydfil om denne.  Denne er lavet af museet og kan høres her på dansk og engelsk.

Skiven måler 47 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Carl Johansen

Kongeskytte:

Kleisdorff

Årets vindere:

Ringen   Snedkermester Aage Nielsen ved skud af skotøjshandler Oluf Olsen
Kronen   Malermester Gram ved skud af malermester Gram - eget skud
Højre æble   Stenhuggermester Hansen Glem ved skud af stenhuggermester Hansen Glem - eget skud
Venstre æble   Direktør H.C. Andersen ved skud af skotøjshandler Oluf Olsen
Højre klo   Repræsentant Rosenkilde ved skud af repræsentant Rosenkilde - eget skud
Venstre klo   Restauratør Jensenius Larsen ved skud af fabrikant Eivil
Halsen   Mejeriejer Christiansen ved skud af købmand Johansen
Halen   Fabrikant Poul Beecker ved skud af malermester Gram
Næbet   Malermester Chr. August Hansen ved skud af malermester Gram
Venstre vinge   Malermester Chr. August Hansen ved skud af malermester Gram
Højre vinge   Købmand, løjtnant C.E. Johansen ved skud af købmand, løjtnant C.E. Johansen - eget skud
Brystpladen   Proprietær Gorm ved skud af inspektør Kleisdorff


Årets historie og anekdoter:

Røde Port var blevet brugt som motiv på skiverne for 1846 og 1934. Nu skete det igen, da proprietær Andreas Gorm blev fuglekonge. Røde Port var netop blevet bygget om, så hans skive viser den nye port, set fra det samme sted som to år forinden. Nu var den blevet større - og rød. Det var Historisk Samfund, der havde henstillet, at man lod porten kalke, så den kom til at svare til sit navn.  Andreas Gorms skive har naturligvis et moderne lyntog kørende over broen og viser desuden mange biler.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 3. marts 1936 blev hotelejer Johannes Petersen indballoteret i selskabet med 17 ja stemmer. Johannes Petersen blev fuglekonge i 1939.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen var et af emnerne nok en gang spørgsmålet om hvor bestyrelsen kunne købe gevinsterne til skiveskydningerne, og bestyrelsens forslag var at gevinster skulle kunne købes hos samtlige forretningsdrivende, der er medlemmer af selskabet - og ikke alene hos byens guldsmede.
Forslaget blev forkastet med 16 stemmer mod 7.

 * * * * * * * * *

Man bemærker sig vinderen af "Halen" Poul Beecker. Det forekommer meget sandsynligt at han er far til fuglekongen i 1938, som omtales fabrikant Beecker jun. - endnu et eksempel på traditionen med at sønner ofte fulgte deres far ind i selskabet når alderen var passende.

Tilbage til listen