Forrige recordNæste record  Sponsor for 1969 er Beierholm  

Fra strudsefjer til moderne teknologi på 100 år

RIR Revisions historie går tilbage til 20. oktober 1922, hvor revisor Martin Hansen etablerer firma på Mølledammen 5 i Roskilde under navnet "Revisionsfirmaet Martin Hansen". Den 12. juli 1924 bliver Martin Hansen statsautoriseret revisor. Kontoret flytter i 1935 til Algade 25 og i 1942 til Bondetinget 9.

I 1953 dør Martin Hansen, og firmaet overtages af de to københavnere, W. Pallesen og M.A. Christensen, begge statsautoriserede revisorer. M.A. Christensen vælger at føre firmaet videre alene, og den nyere tids historie for RIR Revision begynder. Der er seks medarbejdere.

I 1959 flytter firmaet til Algade 33 og ændrer navn til "Revisionskontoret i Roskilde". I løbet af 60’erne udvides der med kontor i Skomagergade 15, som senere flyttes til Algade 5-7. I samme årti bliver firmaet omdannet til interessentskab. Omkring 1970 er der cirka 20 ansatte.

I oktober 1973 flytter de to kontorer sammen til det nuværende hovedkontor på Himmelev Bygade 70, Roskilde. To år senere introduceres nyt logo og navnet: "RIR Revision statsautoriserede revisorer I/S".

Med virkning fra 1. januar 2011 er RIR Revision omdannet til partnerselskab. Vores navn er herefter "RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab". Ejerkredsen er uændret.

Holbæk-kontoret etableres 1. juni 1977 ud fra et ønske om at ekspandere udenfor Roskilde-området, men samtidig være så tæt på, at man kan have fælles udnyttelse af medarbejderkapaciteten m.v. Der startes i Ahlgade 33, flyttes til Ahlgade 21 og i 1986 til egen ejendom, Smedelundsgade 18. I oktober 2004 rykker Holbæk-kontoret så ind i nye, lejede lokaler på Havnegade 2.


I starten af 80´erne skabes  kontakt til flere udenlandske revisionsfirmaer, og det resulterer i etableringen af DHR International Accounting Group. I dag er samarbejdet udvidet væsentligt, og gruppen rangerer blandt de 20 største i verden. Navnet er efter en fusion ændret til BKR International Accounting Group. RIR har været repræsenteret i gruppens bestyrelse siden starten i 1982. Siden 2001 alene i Europa-bestyrelsen.

De konstant stigende krav til statsautoriserede revisorers virke er i 1991 en medvirkende årsag til, at der tages initiativ til stiftelse af foreningen RevisorGruppen Danmark. Foreningens primære formål er etableringen af et kvalitetsstyringssystem, samt kursusvirksomhed for medlemsfirmaernes partnere og ansatte.

I 2019 fusionerede RIR Revision og blev en del af Beierholm.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: