Forrige recordNæste record  1916 Niels Chr. Nielsen


11. juli • Ved Trægaarden

Født: 11. november 1861 i Roskilde • Død: 3. januar 1944

Levnedsbeskrivelse:

Sagfører. Ridder af Dannebrog. Medlem af bestyrelsen fra 1917, hvor han blev sekretær. Siden var han formand for fugleskydningsselskabet fra 1926 til sin død i 1944.
I en lejlighedssang, der er skrevet til fugleskydningen i 1935, kan læses, at N.C. Nielsen beskrives som charmerende, myndig, streng, men rar, og en mand med humor.

N.C. Nielsens yngste søn, nu afdøde Jørgen Svarre Nielsen (1924-1996), var også skydebror og absolut et kendt ansigt i Roskilde, hvor han arbejdede hele sit voksne liv i Roskilde Sparekasse, hvor han afsluttede sin karriere som personalechef.
I Jul i Roskilde årgang 1993 fortæller Jørgen Svarre Nielsen om sine erindringer fra Roskilde - og herunder omtales bl.a. faderen N.C. Nielsen:

"Min far, Niels Chr. Nielsen, blev født den 11. november 1861, under den store orkan og stormflod, som næstældste barn af kobbermølleren, Christian Ludvig Nielsen og hustruen Karen Marie Petersen, der stammede fra "Kjeld Smedie" ved Boserup Skov.
De fik i alt 6 børn, 5 sønner og 1 datter. Min far blev ansat som kontorist på Lejre Herreds kontor og læste til exam.juris (dansk jurist) - og blev fuldmægtig samt senere i flere perioder konstitueret herredsfoged.
I 1901 fik Niels Chr. Nielsen bestalling som sagfører og fungerede som sådan til 1937.
Han fik i ægteskabet med 2 hustruer 14 børn, hans første hustru døde i 1901 og min mor i 1931.
Et vigtigt islæt i min fars tilværelse var Fugleskydningsselskabet. Han blev fuglekonge i 1916, og skiven viser hans barndomshjem i Kobbermøllen. Han var formand i ca. 18 år indtil sin død i 1944. Jeg fulgte som dreng interesseret slagets gang på den store Fugleskydningsdag, lige fra processionen fra Stændertorvet ned til "Trægården" til formiddagens skydning med tunge rifler mod den store skydemur ind mod Berthe Margretheanlægget, hvor de adelige damer fra Jomfruklostret sprang for livet, når skydebrødrene tog fat.
Under frokosten, hvor menuen i øvrigt var den samme, som vi nyder i dag (jeg er også skydebror, som den sidste Svarre) fyrede kunsthåndværker Vilhelmsen (skoleinspektør Bodil Vilhelmsens far) ni skud fra ni kanonrør neden for festsalen, når der var holdt tale for majestæten.
Derefter fortsatte skydningen - det kunne godt trække længe ud til fuglekongen kunne hyldes. Derefter drog brødrene hjem og skiftede tøj, eller i hvert fald flip og afhentede fruen og drog derefter ned til Trægården til middag. Det var nogle anderledes karle, end vi er i dag. Så dansede man til langt ud på natten, og ikke sjældent sluttede man af med det store kolde bord som natmad.
I 1937 ved 150 års jubilæet, da min far var 76 år, holdt han 5-6 taler som formand efter at være stået op kl. 6 om morgenen. Til gengæld ventede han med at gå i seng til kl. 5 næste morgen."

Om ejendommen Frederiksborgvej 16 som er afbildet på skiven, skriver Jørgen Svarre Nielsen ligeledes i 1993:

"Kobbermøllen nedbrændte i 1880'erne, men stuehuset med den karakteristiske "skæve" gavl ud imod Frederiksborgvej blev stående til 1973, hvor det blev revet ned for at give plads for det moderne "Kobbermøllen" med 6 huse.
Herredsfogedkontoret havde i en årrække til huse i villaen, Frederiksborgvej 16, der er tegnet af den daværende herredsfoged Dahlerups bror, arkitekt Jens Vilhelm Dahlerup, der også var manden bag Glyptoteket, Elefantporten på Carlsberg Bryggerierne, Det kongelige Teater m.v.
Borgmester Hammerich har også boet i huset. Ved borgmesterens død i 1913 købte bankdirektør Petersen (Bank Petter) villaen, men få måneder efter blev Petersen afsløret som bedrager, hvorefter min far købte huset på tvangsauktion, og vendte således tilbage til det sted, hvor han tidligere havde haft sin arbejdsplads. Efter fars død i 1944 solgtes villaen til pibefabrikant Brandt. Senere overtog frisørmester Voldby huset, og den seneste ejer er Voldbys datter og svigersøn , læge Steen Kaliszan.
I 1991 fik huset den årlige pris fra Foreningen til gamle huses bevaring."

Læs mere i artiklen En ærke-roskildenser og den senere udgave af En ærke-roskildenser. Læs også artiklerne Et patricierhus fylder 100 år og Det stilfulde hus i Allehelgensgade 19.

Skiven:

Hans fødested, den gamle Kobbermølle og Frederiksborgvej.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 54 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Vilhelm Gregersen

Kongeskytte:

W. Vogelsang

Årets vindere:

Ringen   Bagermester Andersen ved skud af murermester Olsen
Kronen   Murermester Th. Schledermann ved skud af maskinfører Nielsen
Højre æble   Købmand Djalma Lund ved skud af købmand Leegaard
Venstre æble   Urmager Sophus Schultz ved skud af maskinfører Nielsen
Højre klo   Murermester Laugesen ved skud af købmand Olsen
Venstre klo   Sagfører Thomsen ved skud af tømrermester Kristiansen
Højre vingefjer   Købmand Leegaard ved skud af købmand Leegaard - eget skud
Venstre vingefjer   Bagermester Andersen ved skud af murermester Olsen
Halsen   Købmand Djalma Lund ved skud af købmand Leegaard
Halen   Sadelmager Jacobsen ved skud af murermester Olsen
Næbet   Købmand Aug. Lassen ved skud af tømrermester Kristiansen
Venstre vinge   Direktør Schmidt, Trægaarden ved skud af cykelhandler Henriksen
Højre vinge   Fabrikant Brack ved skud af maskinfører Nielsen
Brystpladen   Sagfører N.C. Nielsen ved skud af bladforhandler W. Vogelsang


Fuglekongens historie og anekdoter:

På 175 års jubilæumsdagen, den 28. august 1962 samledes bestyrelsen om formiddagen ved kransenedlæggelse ved to tidligere formænds grave. Det var N.C. Nielsen og Valdemar Jørgensen, der var de afdøde formænd i perioden fra 150 til 175 års jubilæet.

* * * * * * * * *

Det var Nielsen, der - som en konsekvens af lensafløsningsloven - stod for den store udstykningsforretning ved salget af Ledreborg fæstegods. Det drejede sig om 115 gårde og 400 huse.

Årets historie og anekdoter:

Garvermester Hans Winther modtog et æresemblem for sit 50 års medlemskab af fugleskydningsselskabet.

 * * * * * * * * *

Bladforhandler Vogelsang blev kongeskytte i både 1912 og 1916. Han gjorde derved to af selskabets legendariske formænd til fuglekonger. Det var redaktør Georg Christensen og sagfører N.C. Hansen. Disse to bestred sammenlagt formandsposten fra 1902 til 1944.

Tilbage til listen