Forrige recordNæste record  1931 Johannes Peter Johansen


7. juli • Ved Trægaarden

Født: 5. juni 1878 i Sorø • Død: marts 1945

Levnedsbeskrivelse:

Gårdejer, Tjørnegaarden.

Gårdejer Johs. Johansen og frue var kendte i hele Norden for deres kæmpe arbejde for folkedans og almuekultur. På Tjørnegaarden holdtes der store høstgilder for egnens folkedansere. I 1934 blev høstgildet på gården udsendt i den danske radio. I 1937 kom radioreporter Aksel Dahlerup igen, og nu blev festen transmitteret ikke blot i Europa, men til Amerika. Den blev også hørt helt ovre i Bagindien.

I 2009 gav fuglekongens børnebørn, Alice Skovgaard Hansen og Bente Bælum deres farfars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Farfar blev født den 5. juni 1878 i Sorø. Samme år den 7. juli blev han døbt i Sct. Peders Kirke, og han blev konfirmeret samme sted den 2. oktober 1892.
Farmor, Kristine Jørgine, blev født i 1880 i Tranum ved Hjørring. Hun var datter af lærer Carl Hansen og Anne, født Jensen.
Hendes far var lærer, og familien bestod af ti børn. Vores farmor døde i 1963.
Vores farmor og farfar blev gift i 1903 i Hørsholm kirke. Sammen fik de tre børn. Rigmor var den ældste. Hun drev senere i livet ”Palmehuset” i Hersegade, mens den yngste, Arne, blev pelsdyravler i Hjørring. Familien bosatte sig på et lille landsted, Hedmarksgården ved Herstedvester, men flyttede til Tjørnegaarden ved Svogerslev efter første verdenskrig”.

Læs mere i artiklen Tjørnegaarden i radioen over det meste af verden og Da Tjørnegaarden blev verdens midtpunkt samt Fuglekonge i folkedragt

Skiven:

Fuglekongen og hans hustru i Hedebodragt i deres dagligstue på Tjørnegaard. Inskription:

                 Fremtid gror af Fortids Minder

Skiven var i 1969 til reparation hos kunstmaler Håsse. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 41 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Axel Frederik Hacke

Kongeskytte:

Johannes Johansen - fuglekongen selv

Årets vindere:

Ringen   Smedemester Niels Dreyer ved skud af smedemester Niels Dreyer - eget skud
Kronen   Tømrermester Johannes Sørensen ved skud af tømrermester Johannes Sørensen - eget skud
Højre æble   Sognefoged H.P. Hansen ved skud af malermester Gram
Venstre æble   Restauratør Jensenius Larsen ved skud af fiskeexportør N. Jensen
Højre klo   Restauratør R. Hansen ved skud af malermester Gram
Venstre klo   Viktualiehandler S. Sørensen ved skud af fabrikant Valdemar Petersen
Halsen   Restauratør Larsen ved skud af tømrermester Aage Kristiansen
Halen   Bagermester Alfred Petersen ved skud af købmand Valdemar Nielsen
Næbet   Depotejer Sander ved skud af smedemester Niels Dreyer
Venstre vinge   Boghandler Flensborg ved skud af stenhuggermester Hansen Glem
Højre vinge   Direktør H.C. Andersen ved skud af bøssemager Halgreen
Brystpladen   Gårdejer Johannes Johansen ved skud af gårdejer Johannes Johansen - eget skud


Fuglekongens historie og anekdoter:

Gårdejer Johannes Johansen var foruden at være kongeskytte for sig selv i 1931 også kongeskytte for E. Beecker i 1938.

* * * * * * * * *

Johannes Johansen er far til fuglekongen fra 1956, C.E. Johansen. Pudsigt nok opnåede både far og søn den ære både at blive fuglekonge og kongeskytte. Begge opnåede endda at blive kongeskytte to gange. Faderen i 1931 og 1938, mens sønnen blev kongeskytte i 1937 og 1960.
Begge fik tildelt et særligt mærke, der stadig er blandt selskabets klenodier.

* * * * * * * * * 

Ved generalforsamlingen 1945 mindedes formanden ikke mindre end 7 brødre, der siden sidste års generalforsamling var afgået ved døden. Blandt dem var Johannes Johansen.

* * * * * * * * * 

I 2009 var Tjørnegården en saga blot og havde været det i mange år. Dog stod stuehuset stadig tilbage. Tjørnegårdskolen opført syd for Holbækvej er opkaldt efter Tjørnegården, der lå nord for Holbækvej.
Den 17. september 2009 blev der for første gang afholdt skiveskydning på Roskilde Skytteforenings skydebane i kælderen på Tjørnegårdskolen.

Tilbage til listen