Forrige recordNæste record  2016 Finn Borre


5. juli • Restaurant Håndværkerens have

Født: 24. marts 1943

Levnedsbeskrivelse:

Salgsdirektør.

I 2016 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Jeg er født her på min nuværende adresse, Lindegården, Brordrupvej 42, 4621 Gadstrup, den 24. marts 1943. Mine forældre Martin Nielsen og Anna Borre ejede ejendommen indtil 1975, hvor jeg og min nu afdøde kone Lizzi købte gården. Men jeg tilbragte min barndom og ungdom her. De første tre år af skoletiden gik jeg på Gadstrup skole. Derefter kom jeg på daværende frøken Kocks Privatskole, som primært var forberedelse til gymnasiet, eller som det hed dengang Roskilde Katedralskole. Desværre var der stærk adgangsbegrænsning, så det lykkedes mig ikke at komme ind, så alternativet var en realeksamen fra Skt. Josefs Skole i 1960. Derefter påbegyndte jeg min landbrugsuddannelse den 1. november 1960 på Statens Forsøgsgård, Trollesminde ved Hillerød. Året efter var jeg landvæsenselev på Brændte Ege ved Nykøbing Falster. Den 1. november 1962 blev jeg indkaldt til aftjening af min værnepligt med hjemsendelse den 1. februar 1964. 

Så gjaldt det om at tjene nogle hurtige penge, da jeg havde et ønske om at komme til England som landbrugsstuderende i et halvt år. Jeg fik arbejde på Roskilde Gulvbelægning med at lave terrazzogulve frem til den 1. april 1964. Derefter tog jeg så til Sydwales i godt et halvt år, hvor jeg fik set og oplevet en masse, ligesom jeg fik udbygget mit skoleengelsk, som jeg senere fik så meget brug for i Afrika. I november samme år måtte jeg vende hjem, da jeg var blevet optaget på Næsgård Agerbrugsskole til et årskursus, som dengang var det længste landbrugsskoleophold, man kunne få. Det var også en lederuddannelse. Efter landbrugsskolen arbejdede jeg et års tid på Statens Seruminstitut, og et stykke tid hjalp jeg min far. Den 1. maj 1967 tiltrådte jeg en stilling som arbejdende forvalter på St. Svenstrup ved Borup, og den 20. maj samme år blev jeg gift med Lizzi Booker Jensen, som var født og opvokset i Roskilde. Hun var datter af murermester Kaj Jensen og Gudrun. Familien boede på Helligkorsvej. Min kone var damefrisør og havde i nogle år Kinosalonen. Vi havde 2½ år på Svenstrup og fik vor førstefødte, Tina, dernede.

Den 8. november 1969 rejste vi fra Danmark til Østafrika, da det var lykkedes mig at få et job ved det Lutherske Verdensforbund i Geneve. Jeg skulle udsendes som landbrugskyndig, med arbejdsplads på en eller flere flygtningebosætningslejre eller settlements, som var den engelske betegnelse. Vi endte i Zambia, hvor jeg arbejdede i fire år med forskellige projekter. Vi bosatte flygtninge, bl.a. fra Angola og Mozambique, som dengang var portugisiske kolonier, med begyndende lokale frihedsbevægelser. Dette gav en del uro i befolkningen og fik mange til at flygte. Vi havde fire dejlige år og fik tid til en familieforøgelse. Vores mellemste datter, Christin, blev født der den 18. december 1971. Vi havde også den glæde at have besøg af familie og venner under opholdet i Afrika, bl.a. et besøg af min lillebror, Troels Borre, som vi fandt et job til. Det skulle få betydning for mit senere liv, da vi her talte om, at vi eventuelt skulle prøve at starte et byggefirma sammen, når min kontrakt udløb i slutningen af 1973. Vi besluttede os for at bosætte os og få arbejde herhjemme i Danmark, så vore børn kunne vokse op og gå i skole her. I 1976 blev familien forøget med endnu en datter, Rikke, der kom til verden en forårsdag, den 23. april 1976.

Min bror og jeg brugte vinteren i 1974 til at finde ud af, om vi kunne udvikle et byggesystem, så vi kunne blive konkurrencedygtige på byggeri til landbruget, som havde et stort behov for nye produktionsbygninger efter, at vi i 1972 var indtrådt i det daværende Fællesmarked. Vi var optimistiske og startede B.B. Byggeindustri A/S den 1. april 1974. Min bror, som var tømreruddannet, var den tekniske ekspert, og undertegnede, som kendte til landbruget, blev den udfarende sælger, et job, som jeg udførte siden, dog senere med titel af salgsdirektør. Vi fandt dog hurtigt ud af, at vi manglede en bygningsingeniør. Ved et tilfælde blev vor senere partner Lars Møller ansat efter, at jeg samlede ham op på vej til Holbæk, hvor jeg skulle afsætte en byggegrund til endnu et nyt byggeri. Lars kunne se, at jeg havde noget med byggeri at gøre og anbefalede sig selv som ingeniør. Jeg kontaktede ham senere samme dag, og han begyndte i firmaet næste dag og forlod det aldrig, men blev optaget som en værdifuld partner.

Sammen drev vi firmaet, der blev en god succes og udviklede sig positivt igennem årene. Vi fik flere ansatte, og i begyndelsen af 1990'erne startede vi Gadstrup Erhvervspark, og vi byggede dér et fint domicil til vort eget firma. I 2006 faldt talen på et generationsskifte, da jeg, som den ældste, var blevet 63 år og måtte se i øjnene, at mine aktive arbejdsår var ved at gå på hæld. Vi indledte en proces for at finde ud af, hvad vort firma var værd, hvis vi skulle sælge det. I den proces blev vi alle enige om at sælge, hvis vi kunne finde en køber, der havde mod på et firma som vores, der nu omsatte for godt 200 millioner kroner årligt. Efter et halvt års tid kom der en køber på banen. Det var den senere så berømte eller berygtede Sten Gude, der senere blev et dyrt bekendtskab for Roskilde Bank. Men dengang var han jo en dygtig erhvervsmand med succes. Jeg stoppede i firmaet i slutningen af 2006, efter at jeg havde fået en pose penge, som udgjorde min pension. De andre måtte derimod arbejde i firmaet som en del af aftalen. Min bror fik dog lov til at stoppe i slutningen af 2007. De andre blev optaget i Sten Gudes selskab, og vores firma blev fusioneret med hans byggeselskab i Næstved og kom til at hedde IBB. Selskabet blev erklæret konkurs i 2008. Senere købte Lars Møller og Lennart Petersen selskabet ud af konkursboet og har drevet det indtil for nyligt. Med de hårde tider i byggebranchen blev det ikke den helt store succes.

Lizzi og jeg havde lyst til at genopleve de gode dage fra Afrikatiden. Vi besøgte Zambia og flygtningesettlementet igen, nu med vore store børn og børnebørn som skulle se, hvor de havde trådt deres barnesko. Det blev en stor succes og gav os kimen til det senere køb af en farm i Sydafrika, ved den så berømte Limpopo flod. Der har vi tilbragt et utal af ferier med familie og venner igennem de sidste 10 år. Desværre mistede jeg for tre år siden min kone Lizzi, men har nu fundet sammen med Anette, som jeg har kendt i mere end 50 år. Hun havde været gift med min gode ven, Preben Andersen, som jeg tilbragte et år sammen med på Næsgård Agerbrugsskole. Preben og Anette drev en vognmandsforretning i Nykøbing Falster. Vi var seks par fra skolen, som har holdt sammen i alle årene. Desværre mistede Anette sin mand for fem år siden. Vi håber på at få mange lykkelige år sammen her på gården og i hendes hjem ved Marielyst, ligeledes på Falster.

Vi glæder os ligeledes til mit år som fuglekonge og de arrangementer, som følger med, og ikke mindst en frokost/middag her på gården, når den tid kommer. Jeg er begyndt at spekulere på min fuglekongeskive, som jeg sikkert vil bede vor skydebror hjælpe mig med.

Jeg har været en passioneret jæger, siden jeg kunne få jagttegn som 16-årig. De første mange år var det min fædrene gård der var udgangspunktet. Siden jeg overtog den, har jeg plantet og forbedret forholdene for vildtet, så det i dag er en perle. Jeg fik i 1992 en naturpris fra Jægerforbundet. Men jagtmarkerne blev udvidet, så allerede i min første periode i Afrika fik jeg smag for storvildtsjagt, og det blev da også til både elefanter, flodheste og forskellige antiloper, som kom til at præge udsmykningen i mit hjem.

Gennem de sidste 10 år har jeg skudt meget forskelligt storvildt på min farm i Afrika, ligesom det er blevet til bøffeljagt i Zimbabwe og bjørnejagt i Alaska og New Foundland, jagt på sibirisk råbuk i Kasakhstan, og senest jagt på Himalayansk thar, Rocky Mountain wapiti. Resultatet er bl.a. blevet en stor hvid dåhjort, en vildged og vildfår i New Zealand.

Jeg har haft så mange fantastiske oplevelser med et våben i hånden. I tiden som erhvervsaktiv var der kun tid til jagt og tidlig morgentennis med min gode ven, revisor Erik Andersen, men i 2007 meldte jeg mig ind som medlem af Ledreborg Golfklub, og har siden spillet et par gange om ugen om sommeren. Det giver god motion og et godt socialt netværk. Det samme gør mit snart 25-årige medlemskab af vort ærværdige fugleskydeselskab.

Skiven:

En kudutyr, savannens konge blandt antiloper i Afrika. Mellemgeviret en aftegning af Afrika med en prik, der angiver placeringen for fuglekongens tidligere farme ved Limpopo floden. Øverst står Lindegården, fuglekongens bolig og barndomshjem. På begge sider af kudutyren ses logoet bbb for Brødrene Borres Byggeindustri.

Se fuglekongens data til Roskilde Museum her.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Michael Kresten Lind Donstrup

Årets vindere:

Ringen   Knud Weidemann ved skud af Per Kær Møller
Kronen   René Pedersen ved skud af Ebbe Overgaard
Højre klo   Henrik Lundgren Brandt ved skud af Jørgen Kilden-Pedersen
Venstre klo   Preben Erik Andersen ved skud af Toni Minke
Halsen   Mogens Würtz ved skud af Preben Kofoed Nielsen
Halen   Bennie Hansen ved skud af Finn Borre
Venstre vinge   Jens Murillo ved skud af Esben Buus Nielsen
Højre vinge   Carsten Yde Lassen ved skud af Klaus Hartmann Nielsen
Brystpladen   Finn Borre ved skud af Michael Kresten Lind Donstrup

Farven på skydenummeret ved årets fugleskydning var antik kobber.

   

Såvel Kim Juel Gregersen som Bennie Hansen fik 436 point ved årets skiveskydninger. Kim Juel Gregersen blev vinder med 9 krydstiere mod Bennie Hansens 8 krydstiere. Da Kim Juel Gregersen havde vundet vandrepokalen i 2015, blev den dette år overtaget af Bennie Hansen. Se det samlede resultat af årets skiveskydninger her.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen blev selv kongeskytte i 1998.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte Michael Kresten Lind Donstrup´s søn gik i sin fars fodspor seks år senere. Daniel Kresten Lind Donstrup blev kongeskytte i 2022.

* * * * * * * * *

Årets historie og anekdoter:

Ved årets generalforsamling fik næstformand Henrik Brandt lov til at bære balloten rundt ved første indballotering. Det sker næppe igen. Balanceevnen svigtede, så skufferne røg ud, og kuglerne spredte sig i lokalet. Alle kugler måtte samles op, og balloteringen måtte gå om.

* * * * * * * * *

I perioden maj til august var det muligt at støtte fugleskydningsselskabets konserveringsprojekt, når man handlede i SuperBrugsen Trekroner.
I konkurrence med Himmelev Veddelev Boldklubs U12 og et børnemarked i Trekroner galt det om at få andel i 10.000 kr. Ved køb udleveres røde poletter, som kunden valgte at give til den af de tre kandidater, de ønskede at støtte. Ved periodens afslutning blev de 10.000 kr. fordelt i forhold til modtagne poletter. Selskabet modtog 2.500 kr.

* * * * * * * * *

Selskabet indgik sponsoraftale med OK Benzin til fordel for konserveringsprojektet af de malede skiver. Ved at tegne et OK benzinkort tilknyttet selskabet, gav OK a.m.b.a. støtte i forhold til solgt brændstof på ordningen. Kunder, der tillige købte telefoni og/eller elektricitet på ordningen, ville sikre en højere støtte.

* * * * * * * * *

På fugleskydningsdagen trådte en aftale mellem Fugleskydningsselskabet og Lauras Bakery i kraft. I Roskilde blev bagerkædens softkærnerugbrød solgt som Fuglekongebrød. Med selskabets fugl fra emblemet præget i brødet. Aftalen bevirker, at Lauras Bakery yder et beløb til selskabet for hvert solgt brød. Beløbet går til konserveringsprojektet af de malede skiver..

* * * * * * * * *

Årets fugleskydningsmarch fik et ufrivilligt stop midt på Skomagergade. En stor liftvogn fyldte hele vejen, så den måtte Tom "betjent" lige have dirigeret ind til siden, inden marchen kunne fortsætte.
Opholdet kom tilpas for et par glemsomme skydebrødre, der var kommet i byen uden slips. Pia Enig kom ilende fra guldsmedeforretningen og iklædte de herre reglementeret, inden de skulle stå ret for byens borgmester.

* * * * * * * * *

Som altid tog borgmester Joy Mogensen imod skydebrødrene på Stændertorvet. Ligeså traditionelt sagde hun nogle gode ord til selskabet. Herefter overrakte Henrik Brandt hende et Fuglekongebrød, der netop samme dag var blevet lanceret af Lauras Bakery, på Stændertorvet.
Samme Fuglekongebrød havde fuglekongeparret modtaget ved bestyrelsens ankomst til morgenkaffen. Brødet blev tillige serveret under frokosten til silden.

* * * * * * * * *

Grundet regnen måtte salutkanonen affyres fra musikerpavillonen, da kongeskytten havde skudt fuglen ned.

* * * * * * * * *

Grundet en brækket fodrodsknogle, så selskabets sekretær, Steen Kofod Bager, sig ikke i stand til at varetage opgaven som toastmaster ved årets fugleskydningsfrokost. Næstformand og hjemmesideredaktør, Henrik Brandt, påtog sig opgaven.

* * * * * * * * *

Årets fugleskydning lå i en periode, hvor sommeren ikke viste sig ved sin bedste side. Set i det lys var skydebrødrene heldige. Mødet i museets gård, marchen og formiddagens arrangement foregik i tørt og pænt vejr. Ved middagstid begyndte det at regne og fortsatte det meste af eftermiddagen. I den periode var skydebrødrene indendørs og i godt humør.
124 skydebrødre deltog ved fugleskydningen, og et tilsvarende ved den efterfølgende frokost. 582 skud blev løsnet, før fuglen var faldet.
Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Ebbe Overgaard Nielsen for fuglekongen, Gunnar Bjerregaard Nielsen for Danmark, Carsten Helge Nielsen for skytterne, og Kasper Overgaard Bæk for selskabet på vegne af de nye skytter.
Ved fugleskydningsfrokosten modtog Jeppe Drews 25 år erindringsemblemet. Jørn Deutschbein, Peter Thomsen og Philip Berg havde gjort sig fortjent til samme, men deltog ikke på dagen. Edvard Nielsen, Flemming Petersen og Frans Goldbach modtog 40 års erindringsemblemet, mens Ole Jørgensen og Preben Nielsen ikke var til stede og kunne modtage deres.

* * * * * * * * *

Under årets fugleskydningsfrokost kunne Per Handberg oplyse, at en anonym skydebror under dagens skydning havde givet tilsagn på 30.000 kr. til konservering af skiverne. Senere gav Edvard Nielsen sig til kende som den ædle giver.

* * * * * * * * *

Kongeskytten, tømrermester Michael Kresten Lind Donstrups bolig og værksted, Svogerslev Hovedgade 33, havde tidligere været bolig og smedje for Christian Petersen, der blev fuglekonge i 1972.

* * * * * * * * *

Som det var tilfældet i 2015, stod selskabets formand, Ebbe Overgaard, for en byvandring om selskabet. Under titlen ”I skydebrødrenes fodspor” fortalte Ebbe Overgaard om selskabets virke. Et par og fyrre tilhørere var mødt op i Håndværkerens have i det smukke sommervejr. Indledningen foregik i haven, inden man gik ind i den store sal og fik fortalt om flere af de ophængte skiver. Læs mere på her.

* * * * * * * * *

Oberschützenmeister und Zieler Franz Handl og fru Elisabeth fra Scheibbs i Østrig blev modtaget af Ebbe Overgaard og Henrik Brandt. Årsagen til besøget var fuglekongebrødet, der netop er lanceret hos Lauras Bakery. Ægteparret er på sommerferie i Havdrup, og skulle for en uges tid siden tilfredsstille den søde tand. Hos Lauras faldt de over folderen om fuglekongebrødet, der straks faldt i parrets interesse. Da ordene vogelschießen og fugleskydning ikke ligger langt fra hinanden, blev Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs hjemmeside besøgt, og bestyrelsen blev kontaktet pr. e-mail.
I museets gård blev nydt en kop kaffe over en god og hyggelig snak. Naturligvis blev de udstillede skiver set. Her mødte redaktøren for Roskilde Avis og en fotograf op for at dække det tværnationale ”topmøde” blandt skydebrødre og en skydesøster. Efterfølgende blev aflagt et besøg på Håndværkeren til besigtigelse af de ophængte skiver og en snak om fugleskydning i haven.
Den hyggelige eftermiddag blev afsluttet med et besøg på Gustav Wieds Vinstue, hvor der både blev sagt prost og skål. Her blev aftalt, at vi skal ses igen, hvis skæbnen ved senere lejlighed bringer os geografisk i nærheden af hinanden.

* * * * * * * * *

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab indstillede selskabet til at modtage årets Kulturpris for foreninger, udsat af Roskilde kommune. Samtidig blev Henrik Brandt indstillet til at modtage årets Kulturpris for personer. Begge indstillinger var begrundet i et stort arbejde med at skaffe økonomi til konservering og dermed bevaring af de malede skiver, der er af stor kulturhistorisk værdi for hele byen og omegnen. Se indstillingen for foreninger her og for personer her.

* * * * * * * * *

Netop på fugleskydningsselskabets 229 års stiftelsesdag, den 28. august lykkedes det Henrik Brandt at forhandle et tilbagekøb af Søren Borchs skive fra 1847. 15 dage senere kørte Per Handberg og Henrik Brandt til Nässjö i Sverige og afhentede skiven hos fuglekongens tipoldedatter. Inden da havde der været en tæt kontakt mellem Birgitta Falkman Lundberg og Henrik Brandt, gennem seks år.
Aften blev fejret hos en af selskabets sponsorer, Rådhuskælderen. Her i godt selskab med ægtefællerne Lizzi Handberg og Karin Brandt, samt skiveudvalgsmedlemmerne, Ebbe Overgaard og Henrik Enig.
Skivens tilbagekøb blev finansieret af Spar Nord Fonden.
Se pressemeddelelse i forbindelse med skivens hjemkomst her.

* * * * * * * * *

Umiddelbart blev der en "lang næse" til Per Handberg og Henrik Brandt, da Søren Borchs skive fra 1847 skulle afhentes i Sverige. Ved fremmødet på den kendte adresse i Nässjö boede Birgitta Falkman Lundberg ikke mere på stedet. Et telefonopkald opklarede dog hurtigt situationen. Birgitta var flyttet til en anden lejlighed i nabolaget.

* * * * * * * * *

For selskabet deltog Ebbe Overgaard og Per Handberg i årets hyldestfest for kommunens frivillige. Arrangementet foregik i Roskilde Kongrescenter.

* * * * * * * * *

De udstillede skiver på museet blev nedtaget for i 2017 at finde plads i nye lokaliteter.

* * * * * * * * *

Traditionen tro bød Holger Olsen på fødselsdag, hvor også selskabets bestyrelse blev indbudt. Se indbydelsen her.

* * * * * * * * *

Blandt hjemmesidens sponsorer og fra nogle af byens virksomheder modtog selskabet flotte præmier til et amerikansk lotteri ved årets torskegilde. Der var ikke færre end 51 præmier til en samlede værdi af 10.000 kr. på højkant. Overskuddet af det amerikanske lotteri gik til Museumskontoen og dermed til støtte for konserveringsprojektet af de malede skiver.

 * * * * * * * *

Fuglekongen fra 2006, Ib Meinert Jensen, melder sig ud af fugleskydningsselskabet.

 * * * * * * * *

De sidste skiver, der havde været henlagt i museets arkiv, bliver ophængt på rådhuset.

 * * * * * * * *

Se bestyrelsens julehilsen til medlemmerne her, og formandens julehilsen til bestyrelsesmedlemmerne her.

 * * * * * * * *

Fase 1 af den store konserveringsopgave, der blev påbegyndt i 2012, blev færdig kort før jul. Alle selskabets skiver med konserveringsbehov havde i perioden fået fornøden istandsættelse. Det var meget tilfredsstillende, og målet blev nået flere år før forventet.

* * * * * * * *

Efter ønske fra Holger Olsen og familie, blev der efter æresmedlemmets 101 års fødselsdag fremstillet en speciel "skive". Skiven, der viser Holger Olsens gård, er lavet digitalt og printet i 50 cm i diameter og herefter indrammet i glas i størrelsen 60 x 60 cm.
Resultater, der er lave på privat initiativ, er fremstillet med assistance af Henrik Brandt.

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre

Generalforsamling

Murermester Claus Solvig Hansen
Cand. agro Henrik Aagaard
Aut. VVS installatør Jakob Juel Jensen
Direktør Kasper Overgaard Bæk
VVS installatør Per Kjær Johansen

Indskydningen

Glarmester Bo Iversen
Direktør Christian Bay
Anlægsgartner Henrik Haagen Pedersen
Postbud Mogens Raahauge Andersen

Tilbage til listen