Forrige recordNæste record   Dansk FI sponsor for Niels Møllers skive

15. december 2016

Takket være imponerende økonomisk støtte fra byens erhvervsliv er konserveringsprojektet af fuglekongeskiverne, der henholdsvis er udstillet på museet samt ophængt på rådhuset og på Håndværkeren, kommet meget langt. Skiverne på museet er i øjeblikket nedtaget for i løbet af det nye år at blive genophængt i en ny flot udstilling.

Blandt de klenodier, der er ophængt på rådhuset, er Niels Møllers fuglekongeskive fra 1826. Niels Møller var overauditør, herredsfoged i Lejre Herred. Fuglekongeskivens motiv er et romantisk landskab med et tempel og en vandmølle i forgrunden. Et stort møllehjul er en helt klar henvisning til fuglekongens navn - Møller. 

Skiven fra 1826 var en af de tunge opgaver at løfte. Den er blevet afrenset for ujævn fernis, tidligere reparationer er blevet fjernet. Herefter er lavet ny udkitning og retouchering. Afslutningsvis er maleriet blevet ferniseret med en voksmættet fernis.
Opgaven er blevet udført af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris, mens formuerådgiver, Dansk FI på Knud den Stores Vej, flot har doneret den bekostlige opgave. Johnny Madsen fra Dansk FI er skydebror i selskabet.

Dansk FI er nu og fremover permanent sponsor for Niels Møllers skive fra 1826. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

   

Tilbage til listen