Forrige recordNæste record   Mindeord for Ole Holm

20. februar 2013

Medlem af selskabet, slagtermester og restauratør Ole Holm, er afgået ved døden den 14. februar 2013, 78 år gammel.
Ole Holm blev optaget i selskabet ved indskydningen den 29. juni 1964 og opnåede dermed knap 49 år i selskabet. Som proponent stod K.E. Ørum.

Ole Holm kom med sine forældre til Roskilde som 5-årig i 1939. Sin læretid som slagter udstod han hos slagtermester Ejegod Jørgensen i Sankt Ols Gade, der på det tidspunkt var Skandinaviens største slagterforretning .
Soldatertjenesten blev afviklet i Sønderjylland, hvorefter Ole Holm blev slagtersvend i København.
I en alder af 23 år startede Ole Holm som slagtermester i Skomagergade 31. I 1958 mødte han sit livs kærlighed, Lis, der livet igennem blev hans partner, såvel i privatlivet som i forretningslivet.
Efter nogle år med succes blev der råd til at købe ejendommen Skomagergade 44, hvor der blev etableret en moderne slagterforretning, mens familien indtog domicilet på 1. sal.
Efter endnu nogle år blev naboejendommen til salg. Her havde tidligere været tobaksforretning. Ole & Lis Holm købte stedet og etablerede det hyggelige spisested "Club 42", der blev indviet den 3. december 1970. Senere blev slagterforretningen nedlagt og "Grill 44" blev etableret på stedet.

Ole Holm var foreningsmand. Gennem en årrække var han formand for byens turistforening. Han var med til at starte Junior Chamber i Roskilde, ligesom han var aktiv i bl.a. Lions Club, Gustav Wied Selskabet og naturligvis Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

I 1993 slog Ole & Lis Holm sig på deltid ned i deres ejendom i Sydfrankrig. Her blev meget tid tilbragt, men domicilet i Skomagergade 44 blev bevaret.

Ole Holm efterlader sig foruden hustruen, Lis, sønnen Per og to børnebørn.

Æret være Ole Holms minde.

   

Tilbage til listen