Forrige recordNæste record  2018 Frank Holmstrup


3. juli • Restaurant Håndværkerens have

Født: 25. maj 1957

Skiven:

Offentliggøres på fugleskydningsdagen den 2. juli 2019.

Kongeskytte:

Erik Rasmussen

Årets vindere:

Ringen   Erik Rasmussen ved skud af Thomas Rasmussen
Kronen   Kevin Hjorth Andersen ved skud af Dan Rasmus Petersen
Højre klo   Flemming Steen Andersen ved skud af Renè Pedersen
Venstre klo   Stig Pallisbeck ved skud af Per Buch Hansen
Halsen   Palle Larsen ved skud af Bennie Hansen
Halen   Ole Sandbjerg Knudsen ved skud af Franz Nielsen
Venstre vinge   John Henry Larsen ved skud af Dan Rasmus Petersen
Højre vinge   Blev sprunget over grundet tidsmangel ved skud af ingen skytte
Brystpladen   Frank Holmstrup ved skud af Erik Rasmussen

Tre skarpskytter stod lige, da årets pokalvinder skulle kåres. Alle tre var tidligere pokalvindere. Det var Per Heine Christensen, Bennie Hansen og Leif Hansen. Med 435 point og 13 krydstiere blev det sidstnævnte, der fik sit navnetræk i pokalen. Det var sket seks gange tidligere, senest i 2007. Således var det første gang, Leif Nielsen fik sit navnetræk i den aktuelle pokal, hvorfor reversnålen for pokalvindere blev tildelt. Se det samlede resultat af årets skiveskydninger her.


Årets historie og anekdoter:

Ganske usædvanligt var der ingen kandidater til generalforsamlingen indballotering.

* * * * * * * * *

Bestyrelsen besluttede at indkøbe en ny fane med støtte fra Danmarks Selskabet. Suppleant for bestyrelsen, Kurt Eg, sikrede et sponsorat på 9.000 kr. fra sin arbejdsplads, Tscherning. Se godkendelsen her.

* * * * * * * * *

Den siddende fuglekonge, Henrik Dyrvig, indvælges som suppleant i selskabets bestyrelse. Efterfølgende indtræder han som redaktør på hjemmesiden.

* * * * * * * * *

Årets fugleskydning lå i en periode, hvor sommeren viste sig fra sin allerbedste bedste side. Der havde på det tidspunkt været flere end 30 sommerdage og én mere var der også denne dag. Fuglekongen og bestyrelsen blev mødt på Hestetorvet af Roskilde Garden og ført til Roskilde Museum til de ventende skydebrødre. I museets gård spillede Hjemmeværnsorkestret, som traditionen byder det i gården. Marchen til Stændertorvet foregik med først Roskilde Garden, derefter Hjemmeværnsorkestret og sidst de deltagende skydebrødre. Så det var et stort optog, der mødte borgmester Joy Mogensen på Stændertorvet. Borgmesteren holdt som sædvanlig en rigtig god tale.

105 skydebrødre deltog ved fugleskydningen, og et tilsvarende ved den efterfølgende frokost. 528 skud blev løsnet, før fuglen var faldet til jorden.

Under frokosten talte fuglekongen Henrik Dyrvig for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Jan Elbert Olsen for Danmark, Páll Haraldsson for skytterne, og Lars Ditlev Vedsmand for selskabet på vegne af de nye skytter. 
Ved fugleskydningsfrokosten modtog Henning Ibsen 40 års erindringsemblemet og Erik Rasmussen, Finn Borre, Palle Frank, Per Buch Hansen, Søren Iskov Jensen og Henrik Enig modtog 25 års erindringsemblemet. Bent Lund havde gjort sig fortjent til 50 års erindringsemblemet og Erik Lykke Hansen, Niels Krüger, Per Schneider og Vagn Christiansen havde gjort sig fortjent til 25 års erindringsemblemet, men de deltog ikke på fugleskydningsdagen og kunne derfor ikke modtage deres erindringsemblemer.

* * * * * * * * *

En æra i Roskildes musikliv er forbi. I en lang årrække havde Clausen Johansen stået for musikken ved den årlige fugleskydningsfrokost. Ved dennes død havde sønnen taget over fra 1988. Nu var junior, John Wiberg, også afgået ved døden. Andre garvede musikere fra fugleskydningerne tog over under ledelse af Finn Sørensen.

* * * * * * * * *

Efterårets skiveskydninger er i fare for aflysning. Roskilde kommune finder forekomst af bly i forbindelse med skydebanerne på Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen. En oprensning henover sommeren trækker ud, men opgaven bliver løst i sensommeren inden skiveskydningerne. Læs kommunens mail her.

* * * * * * * * *

Selskabet indgår leje af lagerrum på Wæbersvej 22. Herved bliver selskabets effekter samlet centralt mod tidligere at være opbevaret hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

* * * * * * * * *

For selskabet deltog Henrik Brandt og Henrik Dyrvig i årets hyldestfest for kommunens frivillige, Frivillig Fredag. Arrangementet foregik i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre

Generalforsamling

Ingen

Indskydningen

Direktør Benjamin Mortensen
Adm. direktør Lars Ditlev Vedsmand
Entreprenør Michael Witt
Pensionist Erik Larsen

Tilbage til listen