Forrige recordNæste record  1964 Arnold Hvalø Hansen


30. juni • I Hotel Prindsens have

Født: 11. juli 1906 • Død: 9. juli 1990 i Osted Sogn

Levnedsbeskrivelse:

Ostehandler, Rorup. I en årrække bestyrelsesmedlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fra 1950 til 1952 og igen fra 1955.

Arnold Hvalø Hansen blev den 19. februar 1932 gift med Marie Elisabeth i Vester Marie Sogn på Bornholm. Fruen var født den 3. juni 1898. Det vides, at ægteparret fik sønnen Finn Hvalø Hansen, der den 10. juli 1965 ægtede Inge Madsen.

A. Hvalø Hansen blev i 1946 optaget i selskabet. Han var i over 30 år medlem af bestyrelsen og skydeudvalget. Han var giver af selskabets vandrepokal, der på bestyrelsesmøde den 24. oktober 1977 blev vedtaget bestemmelser for. Han blev ved generalforsamlingen den 17. marts 1986 udnævnt til æresmedlem.

Onsdag, den 9. juli 1986, kunne følgende artikel læses i Dagbladet:

80 år og ivrig skytte

På fredag 11. juli fylder forhenværende ostehandler A. Hvalø Hansen, Rorupvej 4 i Rorup, 80 år

Trods alderen er han frisk og rørig, og den interesse, han har haft gennem det meste af sit liv, nemlig skydning, holder han stadig ved lige. Det er ikke uden en vis stolthed i stemmen, at han fortæller, at han kan skyde og læse sin daglige avis uden at bruge briller.
A. Hvalø Hansen stammer fra Dåstrup, og han blev udlært som handelskommis hos en nu nedlagt købmandsforretning på Københavnsvej i Roskilde. I 1920´erne var det heller ikke nemt at få arbejde, og da hans far, der kørte rundt med hestevogn og solgte ost, blev syg i en periode, afløste Hvalø Hansen ham. I 1930 købte han en gammel Ford og gav sig til at handle med ost, især på Syd- og Midtsjælland.
Da han i 1934 købte en osteforretning i Karen Olsdatterstræde 4 i Roskilde, passede hans nu afdøde kone forretningen, mens han kørte rundt med vognen. Forretningen havde de til 1951, hvor den blev solgt, og parret flyttede til den nuværende adresse i Rorup.
Skydning har hele livet haft A. Hvalø Hansens store bevågenhed.
- Jeg har skudt i 62 år, og den første riffelplade vandt jeg i 1924, hvor jeg begyndte i De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. Jeg har også været med i Roskilde Salonskytteforening i mange år og blandt andet været formand og bestyrelsesmedlem i ca. 20 år, fortæller A. Hvalø Hansen.
At han har været trofast mod skytteforeningerne viser de mange æresemblemer, han har. Der er æresemblemer fra Gl. Roskilde Amts 1. skyttekreds, Gl. Roskilde Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, Sjællands Skytte Forbund, Tønsberg Skyttelav, Roskilde Salonskytteforening af 1904, Dansk Skytte Union, og tirsdag fik han det synlige bevis på at være udnævnt til æresmedlem i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab af 1787, hvor han har været medlem i 40 år.
At han har været en dygtig skytte, vidner de 32 sølvpokaler og mere en 335 riffelplader, han har vundet, og som i dag kan ses på museet i Idrættens Hus.
Lokalt har han været revisor og i bestyrelsen i Rorup Vandværk I/S, hvor han stadig er revisor, og han har været kasserer i Rorup-Glim Sygekasse fra 1952 til 1966. Og desuden har han siden 1950 været med i Hjemmeværnet, hvor han stadig er aktivt medlem. Det samme er han bl.a. i Fugleskydningsselskabet i Roskilde, hvor han så sent som for to år siden fik sin højeste score, nemlig 20 10´ere i træk.

Skiven:

Ostebord med et velskænket glas rødvin og et glas øl. 

At dømme ud fra stilen kan det tænkes, at skiven er malet af P.O., der ligeledes malede skiven fra 1965.
Arnold Hvalø Hansen og Alfred Pedersen var naboer. Det vil derfor heller ikke være utænkeligt, at de har valgt samme kunstner til deres skiver.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 53 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

A. Mortensen

Årets vindere:

Ringen   Forsøgsleder O.P. Andersen ved skud af fabrikant H. Chr. Nielsen
Kronen   Gårdejer Harald Bundgaard ved skud af ejendomshandler H. Chr. Jacobsen
Højre klo   Fabrikant Carl Larsen ved skud af forsøgsleder O.P. Andersen
Venstre klo   Vulkanisør H.P. Pedersen ved skud af gårdejer Henning Larsen
Halsen   Hotelejer C. Aa. Andersen ved skud af isoleringsmester Sv. V. Nielsen
Venstre vinge   Grosserer P. Reitz Andersen ved skud af serviceleder Freddy Hansen
Højre vinge   Grosserer Johs. Berthelsen ved skud af ingeniør J. Steen Pedersen
Brystpladen   Ostehandler A. Hvalø Hansen ved skud af malermester A. Mortensen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 5. juli 1954 stod A. Hvalø Hansen som proponent for gårdejer Alfred Petersen.  I 1965 overtog Alfred Petersen fuglekongetitlen netop fra A. Hvalø Hansen.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningen i 1955 blev A. Hvalø Hansen kongeskytte for hotelejer Viggo Andersen.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 6. juli 1971 modtog ostehandler A. Hvalø Hansen 25 års erindringstegnet.

Årets historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod formanden, købmand C.E. Johansen, som proponent for smedemester Chr. Petersen.  Formanden havde selv været fuglekonge i 1956, mens Chr. Petersen blev det i 1972.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod murermester Gerhard Iversen som proponent for gas- og vandmester Erik Hansen. Gerhard Iversen blev efterfølgende fuglekonge i 1971 og Erik Hansen i 2002.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod arkitekt Sv. Aa. Hansen som proponent for fabrikant Gert Winther-Jensen. Gert Winther-Jensen blev efterfølgende fuglekonge i 1967 og Sv. Aa. Hansen i 2005.

* * * * * * * * *

Fugleskydningen i 1964 blev den sidste, der blev afholdt i Hotel Prindsens have.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten den 30. juli 1964 modtog direktør Fr. Hansen og restauratør Tage Jørgensen 25 års erindringstegnet.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 3. november 1964 kunne formanden meddele, at man arbejdede intenst på at finde en egnet skydeplads. Man havde set på forholdene i Odd Fellowlogens have, men logen havde forbeholdt sig en speciel indretning af banen, så den ikke skulle skæmme. Formanden og næstformanden havde derefter forhandlet med formand og næstformand i Håndværkerforeningen, og denne gang var forhandlingerne endt positivt. Man var allerede nået så langt, at man havde forhandlet færdig med justitsministeriets skydesagkyndige, og man havde også sendt politimesteren i Roskilde en begæring om tilladelse til at skyde det nye sted.

Tilbage til listen