Forrige recordNæste record  1869 Chr. Jepsen Schmidt

16. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 1826 • Død: 27. februar 1883

Levnedsbeskrivelse:

Bagermester, Raadhustorvet 3. Ejendommen blev revet ned i 1908 for at give udsigt til domkirken.

Skiven:

Prospekt af Sct. Jørgensbjerg set fra Maglekilde. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 58 cm i diameter.

Det var en trist periode i selskabet fra 1861 til 1868 for så vidt angik den gamle tradition med at fuglekongerne afleverede malede skiver.  Det var åbenbart acceptabelt at erstatte skiven med et fotografi af fuglekongen, hvilket må siges at være et dårligt bytte for eftertiden, ikke mindst da disse fotografier ikke findes mere.

Så meget mere glædeligt er det, at Chr. Jepsen Schmidt genoptager den gode, gamle tradition i 1869, og den er fulgt op lige siden, alene med de undtagelser der var i 1905, hvor Emil Eriksen for anden gang blev fuglekonge og "nøjedes" med en sølvplade på sin skive fra 1894 - og så  i 1940, hvor fugleskydningen grundet krigen ikke blev gennemført.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Årets historie og anekdoter:

I årene efter 1854 var det ikke skik, at fuglekongen gav selskabet en malet skive. Den nye teknik, fotografiet, holdt sit indtog, hvilket bevirkede, at fuglekongerne gav et foto af sig selv. Desværre findes ingen af disse billeder mere. Under generalforsamlingen i 1870 fik bagermester C.J. Schmidt enstemmig tilslutning til et forslag om at levere en oliemalet skive i stedet for et fotografi. En tidligere tradition var genskabt.

Tilbage til listen