Forrige recordNæste record  1882 Toxen Balle

6. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 28. juni 1839 i Thyregod præstegård ved Give • Død: 20. november 1891 i Skølvad

Levnedsbeskrivelse:

Materialist i Algade 8. Exam. pharm. I 1859. Ved sin død farmaceut i Skølvad.

Søn af sognepræst Carl Christian Nicolai Balle, og hustru Ane Elisabeth Worm i Thyregodlund Præstegård. Faderen blev født i 5. december 1806 og døde den 3. marts 1855, mens moderen  blev født den 12. november 1808 og døde den 3. marts 1871. Forældrene blev gift den 18. juni 1833 og fik i alt 11 børn.

Carl Christian Nicolai Balle var ikke alene sognepræst. Han underviste i latin, hebraisk, religion, gymnastik og sang. Han var meget musikalsk. Skolegerningen var i disse tider  et overgangsled til præstegerningen.
Pastor Balle var grundtvigianer og medredaktør af Skanderborg Avis, den senere Horsens Avis. Han skrev skuespillet ”Theodor og Amalie” eller ”Troskabspris”, der dog aldrig blev spillet.
Carl Christian Nicolai Balle har sat sit fingeraftryk i Danmarks historien. Han var præst i Vesterbølle og Nebsager. Derudover var han kirkemusikalsk redaktør og salmekomponist. Af hans salmer kendes i dag først og fremmest "Det kimer nu til julefest". Teksten blev skrevet af Nicolai Frederik Severin Grundtvig. Han har også skrevet melodi til "Herren han har besøgt sit folk" ligeledes med tekst af Grundtvig og "Et lidet barn så lysteligt", igen med tekst af Grundtvig, samt "I denne søde juletid" på samme melodi. Her har H.A. Brorson har skrevet teksten.

I folketælling 1880 for Roskilde købstad, Algade 8, matr. nr. 128. ses Toxen Balle som ansat hos apoteker Henrik Augsburg. Toxen Balle er da 40 år, ugift, medhjælper, exam. pharm.
Toxen Balle henlevede sine sidste år på Skølvadgaard i Jernvedlund nær Ribe. Her boede han med sin storesøster, enkefru Magdalene Petersen, hos dennes ældste søn, Carl Christian Nicolaj Petersen. Toxen Balle havde et svageligt helbred og fik et apoplektisk tilfælde, også kendt som slagtilfælde, hjerneblødning, blodprop i hjernen og stroke.

Læs mere i artiklen Pulveriseret hjerneskal fra hængt tyv god mod gigt og den senere udgave af artiklen Pulveriseret hjerneskal fra hængt tyv god mod gigt

Skiven:

Svævende engel med trompet over Roskilde set fra vest.

Skiven måler 46 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Årets historie og anekdoter:

Selskabets æresmedlem, farver H.G.W. Hammer, forærede dette år selskabet et drikkebæger af sølv, som kun fuglekongerne måtte drikke af.
Omkring århundredeskiftet fik selskabet af medlemmer gaver i form af i alt fire smukke sølvbægre. De blev i en periode brugt ved fugleskydningen, hvor kongeskytten og formanden samt den gamle og den nye fuglekonge udbragte en skål i det højtidelige øjeblik, hvor den nye fuglekonge blev kåret.
I dag opbevares bægrene på Roskilde Museum, til hvem selskabets har skænket klenodierne.

Tilbage til listen