Forrige recordNæste record  1847 Søren Borch


10. juli • Ved Børsen

Født: 22. maj 1798 i Roskilde • Død: 23. oktober 1862 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Agent, købmand, Raadhustorvet 2. I 25 år Borgerrepræsentant.

Søn af Jacob Borch, der var fuglekonge i begge de daværende selskaber i 1794, og igen i 1798, dog "kun" i selskabet på Børsen.
 
Bror til Anders Borch, der blev fuglekonge i 1845.

I 1827 giftede Søren Borch sig som 29-årig med den 27-årige enke, Inger Karoline Kornerup, der var datter af en anden storkøbmand, nemlig Jacob Brønniche. Derved blev Søren Borch indehaver af den Kornerupske stamejendom, Raadhustovet 2. Raadhustorvet bliver senere en del af Stændertorvet.
Der var velstand til huse hos købmand Borch. Gårdene og laderne var store, og haver og marker udstrakte. Ved ægteskabet blev han stedfar til en 2-årig dreng, professor Jacob Kornerup. Han og hans hustru fik selv fire børn, tre døtre, hvoraf to døde, en søn, Anders Jakob, der blev hans arvtager og datteren, Sophie Caroline.

I 1838 blev Søren Borch indvalgt i bystyret, hvor han sad i fattigkommissionen og i indkvarteringskommissionen.

Når man higer og søger i gamle bøger, finder man ud af, at Søren Borch utvivlsomt har været en munter og livsglad mand. Hans fødselsdag, 22. maj, var en af Roskildes store begivenheder. I de bedre familier var man vant til at fordrive kedsomheden med kraftige og våde middage, baller, køreture, maskerader og kaneture. Men når købmanden holdt fødselsdag, kulminerede festlighederne, skriver lokalhistorikeren Fanny Fang.
Boghandler Wroblewski, der fra 1853 til 1858 boede i Roskilde, har i et lille memoireskrift omtalt "den prægtige og joviale Kjøbmand, Agent Søren Borch". Wroblewski skildrer fødselsdagen i Borchs hjem således:

"Fødselsdagen betragtes som en offentlig Festdag i hele Byen. Jeg tror endog, der var offentlig Flagning, og "hele Roskilde" indfandt sig da - det vil sige den verdslige og gejstlige Embedsstand, en Del af den lærdes Skoles Lærere og hele det finere Bourgeoisi - for at aflægge Visit og Lykønskning hos den joviale, elskværdige Vært i hans store Hus for i de næste 24 Timer at nyde godt af hans udstrakte Gjæstfrihed og Venlighed".

Wroblewski havde nu en pæn måde at sige tak på. Videre hedder det:

"at man kom ved 11-12 tiden, og gæsterne bænkedes ved et mægtigt frokostbord. "Der var alt, hvad Hjertet begærede: Folk gik til og fra, og Fadenes Indhold fornyedes stadig; var saa Bordets Glæder nydte, gik man ud i Haven og trakteredes med extrafine Cigarer og Rhinskvin. Og naar man saa gik henad 2, blev man altid - i det mindste mange af os" (Tak skal du ha` endnu engang, Borch!) "indbudt til at komme til Aften, men tidligt".

Efter en køretur til Boserup tog man hjem. Man festede til ud på morgenen, hvorefter man gik ned i Klostermarken for at se solen stå op og begynde den kommende dag, der var en anden købmands fødselsdag. Så aflagde man - uden at have været hjemme i seng - ham en visit. Det var han belavet på, så gratulanterne modtoges med en "dampende kop kaffe og en let frokost, hvor sildesalat og en snaps Genever var efterspurgte Ingredienser". De forstod unægtelig at feste, de gamle roskildensere.
Men for at få hele historien med: Søren Borch døde i 1862 af apopleksi i en alder af 64 år.
Forretningen overgik til sønnen, Anders, der solgte den i 1890 og trak sig tilbage til sin privatbolig, der var bygget i en del af hans have, nu Allehelgensgade 8. Sidst i nittenhundredehalvfemserne flyttede familien til København, hvor Anders Borch døde i 1904, og dermed uddøde det vel nok største købmandsdynasti, der har eksisteret i Roskilde.

Læs mere i artiklerne Borchs fødselsdag den store festdag i Roskilde og Borchs fødselsdag byens store festdag samt den senere udgave af Borchs fødselsdag den store festdag i Roskilde. Læs også artiklen En familie af fuglekonger.

Læs endvidere om købmændene og deres gårde, i Arthur Fangs publikation "Fra byen og dens historie" fra december 1970 samt Lotte Fangs publikation "Købmandsgårde" fra 1978.

Skiven:

Fuglekongen ankommer til Børsen.

Skiven blev malet af Jacob Kornerup, der var stedsøn til årets fuglekonge. Da Jacob Kornerups far, Ebbe Kornerup, døde, giftede enken, Inger Caroline Brønniche, sig med Søren Borch.

Jacob Kornerup har foreviget det højtidelige øjeblik, hvor den nye og den gamle fuglekonge tog hinanden under armen for at gå i spidsen for brødrene ind til det ventende festmåltid. Det må således have været foregående års fuglekonge, chirurg I. Jensen, der havde barberforretning i Skomagergade, der tager den nye fuglekonge under armen og i spidsen for brødrene vandrer ind i ”Børsen” ved havnen, hvor bordets glæder venter dem. Et par barbenede Sct. Jørgensbjergdrenge og en ældre kone beundrer det fornemme selskab, inden de skal hjem til grødfadet og den kogte sild – uden vine.
I 1850 blev Jacob Kornerup selv medlem af selskabet.

Skiven, der i mange år var i svensk privateje, var i perioden 3. maj 2013 til 4. maj 2014 udlånt til Roskilde Museum, til særudstillingen ”Kornerups billedverden – Roskilde, rejser og restaureringer”.


Skiven var i årene 1861-2016 i privat eje. I de sidste omkring 100 år var den i Sverige. Sidste ejer var Birgitta Falkman Lundberg, Nässjö i Sverige. Birgitta Falkman Lundbergs far, Gösta Falkman, var søn af Sofie Borch, der var datter af Anders Jacob Borch, fuglekongens søn.
Lidt mere mundret kan beskrives, at Birgitta Falkman Lundberg er tipoldebarn af fuglekongen Søren Borch. Således er hun også tiptipoldebarn til Jacob Borch, der var fuglekonge i begge de daværende selskaber i 1794, og igen i 1798, dog "kun" i selskabet på Børsen.

Seks års god kontakt mellem Birgitta Falkmann Lundberg og selskabets hjemmesideredaktør, Henrik Brandt, udløste en handelsaftale, netop på fugleskydningsselskabets 229 års stiftelsesdag, den 28. august 2016. 15 dage senere afhentede Per Handberg og Henrik Brandt skiven i Sverige. Skivens tilbagekøb blev finansieret af Spar Nord Fonden.
Det var Birgitta Falkman Lundbergs mor, Anne-Lise Falkman, der i 1993 solgte Jacob Borchs to skiver fra 1794 til fugleskydningsselskabet.

På Roskilde Museums hovedudstilling, hvor skiven er udstillet, kan høres en indtalt lydfil om denne.  Denne er lavet af museet og kan høres her på dansk og engelsk.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. Konserveringen blev sponsoreret af Spar Nord Fonden.

Skiven måler 54 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Jacob Kornerup

Fuglekongens historie og anekdoter:

Søren Borch blev fuglekonge i både 1841 og 1847.

* * * * * * * * *

Søren Borch blev kongeskytte i både 1827, 1837 og 1841.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 11. juni 1858 afgik Thomas Hagedorn Svane og Søren Borch som dommere, mens Anders Borch og fuldmægtig Kyhn indtrådte.

* * * * * * * * *

Fuglekongens ejendom, Raadhustorvet 2, blev i 1892 overtaget af William P. Jacobsen, der blev fuglekonge i 1909.

* * * * * * * * *

Søren Borchs interesse for fugleskydning begrænsede sig ikke kun til selskabet i Roskilde. Den 28. juli 1854 blev han indballoteret i landets ældste fugleskydningsselskab, "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab". Som proponent for optagelsen stod J.P. Beck.
I dette selskab er alle skydebrødrene forpligtede til at give en malet skive. Søren Borchs skive blev givet den 23. juli 1856 og har i selskabet skivenummer 815.

Læs mere i artiklen Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab og Paperboy bliver sponsor for Fugleskydningsselskabet.

* * * * * * * * *

Læs også folderen Sten i Skomagergade, hvoraf en af disse markerer købmandsgården.

* * * * * * * * *

Læs Fanny Fangs artikel ”Familien Borch i Roskilde” fra Jul i Roskilde 1933.

Tilbage til listen