Forrige recordNæste record  1912 Georg Christensen


28. august • Ved Trægaarden

Født: 29. januar 1849 • Død: 3. oktober 1926 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Redaktør for Roskilde Avis.

Georg Christensen blev født den 29. januar 1849 i Roskilde, hvor han levede hele sit liv. Han var dybt fortrolig med sin by, kendte alle dens borgere og gik stærkt op i foreningslivet.
I 1863 kom Georg Christensen til "Roskilde Avis", hvor han begyndte som læredreng, formentlig i sætteriet eller trykkeriet for han arbejdede sig op til faktor og gik også til hånde på redaktionen. Efter redaktør Heinrich Müllers død i 1884 blev han bladets redaktør.
Redaktøren fik mange besøg på sit kontor. Som regel modtog han dem siddende højt til vejrs på sin gyngende kontorstol og betragtede dem skeptisk over lorgnetterne. Kun når der var tale om særligt prominente gæster, humpede han ned fra sig sæde og tog lorgnetterne af. Intet glædede ham mere, end når Gustav Wied kom på besøg. ”De radikale rak tror, at han er en af deres, men han er en god konservativ mand!” sagde Georg Christensen triumferende, når Wied var gået. At onde tunger så siden har påstået, at Wied i Georg Christensen fandt træk til sin senere så berømte livsnyder, redaktør Heilbunth, er en helt anden sag.
Efter at han i 1918 havde forladt redaktørstolen, var han det levende lokale leksikon for alle byens journalister. De var ikke så mange dengang, skønt der var både en konservativ, en radikal, en socialdemokratisk og en venstreavis.

Georg Christensen var blandt de nyindvalgte i fugleskydningsselskabet i 100 års jubilæet 1887.

 I Roskilde Konservative Vælgerforenings blad ”Perspetiv”, kunne man i august 2010 læse følgende, skrevet af Keld Holm:


Redaktøren med den
skarpe pen 

Hans fulde navn var Georg Christian Martin Christensen. Han blev født i Roskilde i januar 1849 som søn af guldsmedemester Carl Ludvig Christensen. Han kom i typograflære på Roskilde Avis som 14-årig, den 1. april1863. Efter udstået læretid fortsatte han ved bladet, blev faktor (mellemleder) og deltog efterhånden i det journalistiske arbejde. Da bogtrykker og redaktør Heinrich Müller døde i oktober 1884, overtog Georg Christensen ledelsen af avisen og det redaktionelle ansvar.
Georg Christensen blev i 1883 gift med Anne Marie Louise Nielsen, ligeledes født og opvokset i Roskilde, og i 1884 fik de sønnen Carl Viggo, der som faren gik journalistvejen. Den lille familie boede i Frue Kirkestræde 2. Georg Christensen og Anne Marie oplevede det værste, forældre kan komme ud for. De mistede deres eneste barn. Carl Viggo døde i 1915 af muskelsvind, kun 30 år gammel.


Blev kastet ud i forfatningskampen
 

Det var som redaktør, at Georg Christensen blev kendt. Han blev så at sige kastet ud i forfatningskampen mellem Højre og Venstre, og han lærte hurtigt at skrive med den skarpe pen, når Venstre skulle hudflettes, og det blev de tit i byens konservative avis. Det siges, at Gustav Wied i Georg Christensen har fået inspiration til beskrivelsen af redaktør Heilbunth i Livsens Ondskab, i hvert fald kendte de to hinanden via Wieds besøg på avisens redaktion i Algade.
Det fortælles også, at Georg Christensen havde en hund, en foxterrier kaldet Lille Dik. Sammen kunne de betragte livet på Algade via et gadespejl, og Lille Dik var af sin herre opdraget til at gø højt og ubønhørligt, hvis der passerede medborgere forbi, som dens herre satte mindre pris på. Lille Dik opførte sig særligt støjende, hvis byens radikale redaktør dukkede op i gadespejlet.


Konservativ med mange tillidshverv
 

Georg Christensen var en af initiativtagerne til dannelsen af Den Konservative Klub i 1885, og han var formand for klubben 1890-98. Sammen med trafikassistent P.A. Blichfeldt var han engageret i dannelsen af den konservative vælgerforening i 1904, i hvis bestyrelse han virkede i mange år.
Georg Christensen var kendt for at sige tingene uden omsvøb og uden hensyn til hvem han ramte, og det var muligvis årsagen til, at han få år før sin død brød med den lokale vælgerforening. Han var dog fortsat medlem af partiet. Også på andre fronter var Georg Christensen engageret i byens liv. Han var i mange år formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, formand for Borger-, Håndværker- og Industriforeningen, bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen, revisor i Bladudgiverforeningen og bestyrelsesmedlem i A/S Roskilde Avis Bogtrykkeri, blot for at nævne nogle af de tillidsposter, han påtog sig. Han blev for sin indsats dekoreret med Ridderkorset af Dannebrog.
I 1918 fratrådte Georg Christensen stillingen som redaktør efter 34 år på posten og efter i alt 55 års ansættelse på avisen, men han fortsatte i avisens bestyrelse og fulgte levende med i dennes udvikling. Den 3. oktober 1926 sluttede et langt og begivenhedsrigt liv i avisens, partiets og byens tjeneste. Den gamle redacteur var gået bort. Han blev begravet med al den pomp og pragt, der tilkommer en ægte hædersmand.


Læs mere i artiklerne Gadespejlet i lillebyen og Lillebyens gadespejl samt den senere udgave af Gadespejlet i lillebyen og Wieds model for en Ædedolks-redaktør. Læs også artiklen Hans tryksværte lugter

Skiven:

Fuglekongen på sit kontor på "Roskilde Avis", Algade 26.

Skiven viser fuglekongen på redaktionen. Redaktionen er måske nok et lidt overdrevent udtryk set med eftertidens målestok. Avisens kassererske, frøken Hansen, tronede på en høj kontorstol på den ene side af en pult. Det var ekspeditionen, hvor hun modtog annoncer og betaling for abonnement.
På den anden side af pulten var redaktionen. Her sad redaktøren - på en lige så høj, knirkende stol - med lorgnetterne dinglende på næsetippen og klippede samt læste korrektur, samtidig med, at han fik tid til at gøre små, kvikke bemærkninger om, hvad han læste og - ikke mindst - om de kære medborgere, der passerede, og som han ivrigt betragtede gennem sit gadespejl ud til stilfærdige Algade i datidens lilleby, Roskilde.
Dette gadespejl var et yderst væsentligt tilbehør i redaktionen. Det skaffede meget stof til lokalrubrikken. Saksen sørgede for det øvrige, og den politiske overbevisning kom hver dag i stereotypi fra redaktør Asger Karstensen i København.
I vindueskarmen ved siden af Georg Christensen sad hans foxterrier, Lille Dik, der lige så interesseret som han fulgte begivenhederne gennem gadespejlet.
Lille Dik havde efterhånden, formentlig ledet af tonefaldet i "His Masters Voice", opnået en vældig færdighed i at kende de medborgere, som dens herre satte mindre pris på. Den rejste børster og gøede som en rasende, når en af dem passerede. Særlig byens radikale redaktørs tilsynekomst i spejlet kunne få Lille Dik til at gøre sit yderste.

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 57 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Knud Andreasen

Kongeskytte:

W. Vogelsang

Årets vindere:

Ringen   Proprietær Bülow, Tjæreby ved skud af urmager Nielsen
Kronen   Sagfører Ferdinand ved skud af murermester Jørgensen
Højre æble   Slagtermester Klemm ved skud af snedkermester Nielsen
Venstre æble   Bagermester Hammerich ved skud af murermester Olsen
Højre klo   Sagfører N.C. Nielsen ved skud af direktør Vogelsang
Venstre klo   Murermester Olsen ved skud af murermester Olsen - eget skud
Halsen   Assistent Dorph-Petersen ved skud af bestyrer Andersen
Halen   Amtsrådssekretær F. Bruun ved skud af maskinfabrikant Nielsen
Venstre vinge   Handelsrejsende Hildebrandt ved skud af murermester Jørgensen
Højre vinge   Malermester A.P. Jensen ved skud af snedkermester Wismann
Brystpladen   Redaktør Georg Christensen ved skud af direktør W. Vogelsang


Fuglekongens historie og anekdoter:

Georg Christensen var fuglekonge i 1910 og 1912. Han blev indballoteret i selskabet allerede i jubilæumsåret 1887, og i 1902 blev han formand for skydebrødrene, efter at toldforvalter Treschow havde beklædt posten i 15 år.
I en kort periode omkring århundredeskiftet 1899 - 1900 fungerede Georg Christensen midlertidigt som formand. Der var uro i selskabet, hvorfor toldforvalter Treschow i denne periode trak sig tilbage som formand. Georg Christensen var formand indtil sin død i 1926.

* * * * * * * * *

Georg Christensen var en del af den komite, sammen med brygmester Christiansen, konditor Julius Nielsen (fuglekonge 1899) og fotograf Hude, der havde ansøgt byrådet om tilladelse og økonomisk støtte til at opstille genforeningsstenen i Byparken i oktober 1920. Læs om genforeningsstenen her.

* * * * * * * * *

Georg Christensens forgænger som redaktør på Roskilde Avis, var Heinrich Müller der havde været fuglekonge i 1883.

Årets historie og anekdoter:

I 1912 genoptog man den gamle skik med at hente fuglekongen. Alle brødrene gik med hornmusik i spidsen til hans bopæl. Derpå marcherede alle i samlet trop til Restaurant Trægaarden.

* * * * * * * * *

Bladforhandler Vogelsang blev kongeskytte i både 1912 og 1916. Han gjorde derved to af selskabets legendariske formænd til fuglekonger. Det var redaktør Georg Christensen og sagfører N.C. Hansen. Disse to bestred sammenlagt formandsposten fra 1902 til 1944.

* * * * * * * * *

I 1912 kunne man fejre selskabets 125 års jubilæum, og det skete med en storstilet fest. 1912 var også året, hvor man genoptog den gamle skik med at afhente fuglekongen. Alle brødrene gik med hornmusik i spidsen til kongens bopæl for at hente ham og derefter i samlet trop marchere til Trægaarden. Tidligere var fuglekongen blevet afhentet pr. vogn og så, på festpladsen, modtaget af brødrene med hornmusik og salut. Denne skik med at afhente fuglekongen finder stadigvæk sted. Ved ballotteringen dette år var der i øvrigt een af kandidaterne, som ikke blev optaget. Dette ser ikke ud til at være sket siden.
Frokosten var gratis og bestod af: En halv hummer naturel, forloren skildpadde, ost og kransekage. Der var rødvin til æresgæsterne, bestyrelsen og talerne, og øl og snaps til det øvrige selskab. Sange var der mange af ved denne lejlighed, for selskabet har gennem årene haft mange gode lejlighedsdigtere blandt sine medlemmer. Man sang blandt andet "I barndomsfjed, i mandomsalder", og så var der, som ved tidligere lejligheder, en lang række taler efter dette fastlagte mønster.
Da skydningen blev genoptaget, blev formanden, Georg Christensen, fuglekonge ved direktør Vogelsangs skud. Dette skete ved 18-tiden, og en time senere kunne man gå ind til festmåltidet, der bestod af klar suppe, laks, andesteg og en halv flaske rødvin. Igen var der mange taler samt telegram til - og fra - Kong Christian X. Bagefter var der et "livligt bal", der sluttede kl. 2 om natten. Ved 22-tiden var man blevet styrket med champagnepunch.
Beskrivelsen af aftenen og natten slutter med "Festen var meget vellykket, og dette fremgår tydeligt af fremstillingen, der er foretaget af Georg Christensen med hans ikke let læselige "journalisthåndskrift" men også hans flydende stil.

* * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. Den transskriberede tekst fra 125 års jubilæumsdagen lyder således:

1912 125 års jubilæum den 28. August 1912

Medlemmerne samledes i Hotel ”Prinsens” Gaard og begav sig derfra til Fuglekongen Kjøbmand Schelhases Bopæl i Hersegade 2 at afhente ham derpaa marcheredes til Skydepladsen i ”Tregaarden, hvor Skydningen tog sin Begjøndelse Kl. 9.

    Tirsdag den 27. August Kl. 6 blev Fuglen hejst derefter foretoges Ballotation paa følgende nye Medlemmer:

  1. Kæmner Erhardt Møller. Optaget med 18 St.
  2. Trolsunist Vilh. Jacobsen  --------------  18 St.
  3. Kjøbmand Leegaard ---------------------  19 St.
  4. Bødker Fabrisius --------------------------  20 St. 
  5. Isenkremmer Kelpp ----------------------  21 St.
  6. Assistent Dorph Petersen ----------------  12 Stem.
  7. Restauratør Grand Café  Optoges ikke (6 Ja Nej 16)
  8. Rejseinspektør H.P. Hansen, Jernbanegade Optaget med 17 Stemmer.
  9. Gartner Frandsen -------------------------------------------- 18 Stemmer
  10. Købmand Albert Winther jun. -------------------------------- 20 Stemmer

Jubilæumsfesten I Anledningen af Selskabets 125-Aars Jubilæum var Indgangen til ”Tregaarden” smykket med et Skjold med Bogstaverne R.&O.F.S. og Aarstallene 1787-1912, omgivet af en Flagdekoration. Fuglestangen var smykket med Flag og Fuglen havde i Ringen en Blomsterkrans med dannebrogsfarvet Sløjfe.
Brødrene samledes, som nævnt i Hotel ”Prinsen” Kl. 7½ Morgen og efterat man havde afhentet Aarets Fuglekonge, Købmand Schelhase begiver man sig til Skydepladsen ankommen hertil samledes Brødrene foran Fuglestagen, hvor Formanden, Redaktør Georg Christensen, udbragte et Leve for Fuglekongen. Skydningen tog derpaa sin Begyndelse og fortsætter til Kl. ½, da Brødrene begav sig op i den store Sal for at spise Frokost. Forinden tog Fotograf Carolsfeld=Krause en Plade af Selskabets æresmedlemmer, bestemt til at ophænges i Festsalen. I Anledning af Jubilæet var der foran Teateret anbragt en stor Flagdekoration, i hvis midte saas Skiven fra det første Skydeaar 1787, Skiven fra 50-Aars Jubilæet og Hr. H. Winthers skive fra 100-aars Jubilæet samt Hr. Schelhases Skive fra 1911; Der var anbragt et stort Billede af Selskabets Æresmedlem og tidligere mangeaarige Formand, Toldforvalter Treschow. Til Festen var indbudt Selskabets ældste Medlemmer: Kjøbmand Hr. Nielsen, Garvermester H. Winther og Bagermester J.A. Nielsen.
  Formanden bød Velkommen til bords og holdt en Mindetale over Kong Frederik den ottende, der i Maj Maaned var afgaaet ved Døden; han bød derpaa Brødrene om at tømme et Mindebæger for Selskabets afdøde Æresmedlem Kjøbmand J.P. Rasmussen.
  Fuglekongen talte for Landets Konge Hs Mj. Kg. Christian den Tiende. – Efter en af Journalist Carl Viggo Christensen forfattet Festsang, der modtoges med Bifald, var sun-get, holdt Formanden Talen for Fødselsdagsbarnet, det 125 Aar gamle Selskab. Man afsang derpaa en, ligeledes af Journalist C.V. Christensen skrevet humoristisk Sang, der gjorde stor Lykke, hvorefter Formanden udbragte Fuglekongens skaal.
  Efter Sangen ”I Barndoms Fjed, i Manddoms Alder” var afsunget talte Fabrikant S.P. Sørensen for Danmark – Næstformanden, Fernando Møller, udbragte en Skaal for Hædersgæsterne, Selskabets ældste Medlemmer. For denne Skaal takkede Garvermester Winther, han udbragte et Leve for Formanden. – Urmager Schultz talte for Selskabets aktive Medlemmer (Skytterne) – Formanden bød de nye Medlemmer Velkommen; Han oplyste at der i Aar var indballoteret 17 nye Medlemmer. Sagfører N.E. Nielsen udbragte under stor tilslutning en Skål for Forfatteren og Festsangene Journalist C.V. Christensen. Fhev. Bagermester I.D. Nielsen udbragte en Skaal for Bestyrelsen, - Bjølund Petersen (Roskilde Kjolemagasin) udbragte Damernes Skaal. – Fuglekongen oplæste et Telegram fra Fugleskydningsselskabet for Lejre og Omegn. – Frokosten, der var gratis, bestod af Forloren Hummer naturel, Smør, Ost, Radiser, Kransekage. Dertil Rødvin, Øl & Snaps & Madeira. Rødvin dog kun til Hædersgæsterne, Talerne & Bestyrelsen.
Efter Frokosten indtoges Kaffen paa Verandaen. Da Kaffen var drukket, fortsattes Skydningen. Ved 6=Tiden var Fuglen nedlagt, idet Brystpladen (Kongegevinsten) faldt for Redaktør Georg Christensen ved Direktør Vogelsangs Skud.
Ved /=Tiden samledes Medlemmerne med Damer til Middag, i hvilken saa mange deltog som Salen kunde rumme. De traditionelle Skaaler udbragtes. Sagfører N.E. Nielsen foreslog at afsende et Telegram til Hs. Maj. Kongen. Det vedtoges derpaa med Akklamation at afsende følgendeTelegram:
”Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, der i Dag fejrer 125=Ars Jubilæum, sender Drs. Majesteat en undersaatlig Hilsen og Hyldest med Ønsket om en lang og lykkelig Regjeringstid.
Allerunderdanigst
Georg Christensen
Formand”
Derpaa indløb følgende Svar:
”Hr Georg Christensen, Roskilde
Bringer Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab min Hjærtelige Tag og Genhilsen.
Christian
Rex
Formanden meddelte, at han havde modtaget et Lykønskningstelegram fra Borgmester Hammerich, der var forhindret i at deltage i Festen, grundet paa et Møde i Aalborg. Formanden et og begejstrede Hurraraab besvaret Leve for Borgmesteren, til hvem der afsendtes et Svartelegram.
Efter Middagen tog et livligt Bal sin Begyndelse og fortsattes til Kl. 2. Ved 11=Tiden blev der serveret Champagnepunsch. – Festen var meget vellykket.

Gevinsterne faldt saaledes:

Ringen: Proprietær Bulow, Tiereby, ved Urmager Nielsen
Kronen: Sagfører  Fordsmand ved Murermester Jørgensen
Højre Æble: Slagtermester Klemsen ved Snedkermester Nielsen
Venstre Æble: Slagtermester Hammerich ved Murermester Olsen
Højre Klo: Sagfører N.E. Nielsen ved Direktør Vogelsang
Venstre Klo: Murermester Olsen ved  eget Skud
Højre Vinge: Malermester A.P. Jensen ved Snedkermester E. Wismann
Venstre Vinge: Handelsrejsende Hildebrandt ved Murermester Jørgensen
Halen: Amtsraadssekretær F. Bruun ved Maskinfabrikant Nielsen
Halspladen: Assistent Dorph=Petersen
Brystpladen: Redaktør Georg Christiansen ved Direktør Vogelsang Red. Christiansen blev saaledes Selskabets Fuglekonge for det kommende Aar.

Angaaende Festen henvises i øvrigt til del af ”Roskilde Avis”, der findes i Arkivet.  

Tilbage til listen