Forrige recordNæste record   Mindeord for Harry Lorentsen

30. april 2011

Medlem af selskabet, Harry Venø Lorentsen, Gevninge, er efter kort tids sygdom, afgået ved døden den 27. april 2011, 73 år gammel.
Harry Lorentsen blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen den 19. marts 1990. Som proponent stod Erik Bager.

Begravelsen finder sted fra Gevninge kirke onsdag den 3. maj kl. 13.00.

Harry Lorentsen efterlader sig hustruen Bodil, døtrene Laila og Dorte samt svigersønner og børnebørn.

Æret være Harry Lorentsens minde.

   

Tilbage til listen