Forrige recordNæste record   Restaurant Upstairs sponsor for 1940 uden fuglekonge

20. november 2015

Den 7. maj 1940 var der bestyrelsesmøde i fugleskydningsselskabet, hvor følgende blev indført i protokollen:

"Det bemærkes, at der er udbrudt krig i Europa, og at tyske tropper har besat Danmark. Der er udsendt ministerielt forbud mod, at alle foreninger og selskaber afholder skydninger af nogen art. Det vedtoges derfor at udsende meddelelse til samtlige selskabets medlemmer om, at der indtil videre ikke afholdes nogen skydning indenfor selskabet".

Men selvom der ikke kunne skydes, kunne man kappes på en anden måde, og den 9. juli inviterede selskabet medlemmerne på en gratis udflugt til Lindenborg Kro med frokost og gevinstkeglespil. Også det blev en festlig dag.
Skiveskydning kunne der altså ikke være tale om, men torskegildet gik an, og det blev afholdt på Centralcafeen, hvor mange medlemmer mødte op.

Det er mange år siden, at Centralcafeen har eksisteret, men stedet har til stadighed gæstfrit budt velkommen til besøgende fra by og land. I dag er det Restaurant Upstairs vi kan besøge, med udsigt til Skomagergade. Netop Restaurant Upstairs har tegnet sponsorat for år 1940. Denne og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

   

Tilbage til listen