Forrige recordNæste record   Et par mindre justeringer af vedtægterne ved generalforsamlingen

14. marts 2017

Knap 40 skydebrødre deltog ved mandag aftens generalforsamling på Håndværkeren. En anelse færre deltog ved den efterfølgende hyggelige menu med koldt bord med hvad dertil hører.

Skydebrødrene mindedes og ærede Niels Volmer, Carl-Christian Enig, Holger Olsen og Gerhard Iversen, der var afgået ved døden siden forrige generalforsamling.

Allan Ohms blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Enig, Henrik Birch og Steen Kofod Bager blev genvalgt for tre år, suppleanten Carsten Helge Nielsen blev genvalgt for ét år og Kurt Eg blev nyvalgt. Revisor Claus Møbius blev valgt for to år, mens revisorsuppleant Per Kær Møller blev genvalgt for ét år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Dan Rasmus Petersen nyvalgt for ét år.

Bestyrelsen havde to forslag til vedtægtesændringer, der begge blev vedtaget. Den ene ændring gav dispensationsmulighed for at optage medlemmer, der har bopæl og virke uden for den geografiske grænse. Dette for at give mulighed for optagelse af kandidater, der skønnes at have en særlig tilknytning til Roskilde. Den anden bevirkede, at selskabet fremover kunne udsende al korrespondance digitalt.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor otte nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

  • Direktør Henrik Heldarskard ved Henrik Brandt som proponent
  • Business Unit Manneger Klaus Aare Bang ved Lars Lindskov som proponent
  • Partner & kundechef Lars Bligaard ved Bertil Jacobi som proponent
  • Tømrermester Michael Koustrup Christensen ved Christian Bay som proponent
  • Cheftaksator Niels Quirin Hansen ved Knud Jørgen Vest som proponent
  • Kultur- og Idrætschef Poul Knopp Damkjær ved Ebbe Overgaard Nielsen som proponent
  • Salgschef Steven Abildtrup Skyt ved Finn Borre som proponent
  • Driftsassistent Torben Bo Larsen  ved Kim Juel Gregersen som proponent

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 3. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.


   

Tilbage til listen