Forrige recordNæste record  1918 Hans Christian Andersen


2. juli • Ved Trægaarden

Født: 28. september 1878 i Roskilde • Død: 7. marts 1944

Levnedsbeskrivelse:

Stiftsfuldmægtig, branddirektør og Ridder af Dannebrog.

H.C. Andersen begyndte i en ganske beskeden stilling og døde i 1944 som en af Roskildes mest indflydelsesrige og velhavende borgere. Han var født i Roskilde og levede hele sit liv i den by, han elskede så højt, og som han kom til at betyde så meget for. Han blev født som søn af snedkermester V. Andersen, Roskilde og begyndte som assistent på Sjællands stiftsskriverkontor hos etatsråd Hjort Lorenzen. Det var i 1894, men næsten samtidig blev han forsikringsagent, og han tog fat med ungt mod og klarede hvervet fortræffeligt. Dagligt måtte han ud på cyklen for at klare til dagen og vejen, men hans ihærdighed og evner lagde grunden til en blomstrende virksomhed.
Fra 1896 var han hovedrepræsentant for "Haand i Haand" og havde fra 1899 hovedagenturet for selskaberne "Nye Danske" og "De private Assurandører".
Den 27. september 1899 grundlagde H.C. Andersen "Dansk Assuranceforretning" med kontor i Ringstedgade 11. Firmaet repræsenterede de fleste større danske forsikringsselskaber i Roskilde. Den 12. maj 1906 stiftede han indbrudstyveriforsikringsselskabet "Danmark".
Dette har tilsyneladende kunnet kombineres med arbejdet som stiftsfuldmægtig - i hvert fald benytter H.C. Andersen denne titel på sin skive i 1918.
Forretningen udviklede sig til at omfatte større dele af Sjælland, og ejendommen Ringstedgade 14 blev købt for at kunne indrette større og mere tidssvarende kontorer i stueetagen.
I 1921 var forretningen vokset så stærkt, at nye udvidelser var nødvendige, og naboejendommen nr. 16 blev købt, og både nr. 14 og 16 blev nedrevet og en ny bygning opført.
I 1922 kom han i bestyrelsen for Dansk Tyveriforsikringstarifforening og fra 1924 dens næstformand.
I 1925 blev H.C. Andersen udnævnt til branddirektør for Roskilde Købstad for Købstædernes alm. Brandforsikring, og dermed var endnu en udvikling i forretningen en realitet.
I 1926 optog H.C. Andersen sin eneste søn - ligeledes med navnet H.C. Andersen - i firmaet, og han fik prokura året efter, og forretningen blev fortsat udvidet med nye forsikringstyper og var i midten af 30'erne den største af sin art i provinsen med et personale på 12 personer foruden et antal rejseinspektører og talrige agenter.
H.C. Andersen var stærkt engageret i flere af brancheforeningernes bestyrelser, i bestyrelsen for forskellige Sønderjyske foreninger, Roskilde Grundejerforening, Roskilde Bank, formand for Dansk Forsvarsforbund samt ligningskommissionen og sad i Byrådet i Roskilde. Ligeledes sad han i en periode i den konservative vælgerforening, ligesom han var overmester for Odd Fellow-Logen nr. 26 "Kong Hroar".
H.C. Andersen blev udnævnt til Ridder af Dannebrog den 8. august 1933.
Direktør H.C. Andersen var ved sin død blandt andet ejer af den 300 tdr. land store ejendom Egholm Skovgaard, som han havde erhvervet i 1933.  Her kan læses nærmere om Egholm.
H.C. Andersens søn blev senere direktør for virksomheden - eller måske en del af virksomheden - og han blev fuglekonge i 1958 og lod ejendommen Ringstedgade 14 - 16 pryde sin skive.

Læs mere i artiklen Fra små kår blev han en af de mest velhavende  og den senere udgave af Fra små kår blev han en af de mest velhavende

Skiven:

Interiør af stiftskriverkontoret  på palæets 1. sal med Hans Christian Andersen ved skrivebordet.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 61 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Vilhelm Gregersen

Kongeskytte:

Chr. A. Nielsen

Årets vindere:

Ringen   Købmand Gregersen ved skud af proprietær Henriksen
Kronen   Garvermester Poulsen ved skud af bladforhandler Vogelsang
Højre æble   Købmand Aug. Lassen ved skud af repræsentant Knudsen
Venstre æble   Slagtermester H. Nielsen ved skud af cykelhandler Henriksen
Højre klo   Konditor, cand. phil. Holger Schmidt ved skud af fabrikant Petersen
Venstre klo   Smedemester Niels Dreyer ved skud af smedemester Niels Dreyer - eget skud
Højre vingefjer   Bøssemager Halgreen ved skud af bøssemager Halgreen - eget skud
Venstre vingefjer   Handelsrejsende O.P. Nielsen ved skud af forpagter Andersen
Halsen   Tømrermester William Christensen ved skud af repræsentant Hildebrandt
Halen   Stenhuggermester Hansen-Glem ved skud af stenhuggermester Hansen-Glem - eget skud
Næbet   Direktør Møller ved skud af snedkermester Chr. Nielsen
Venstre vinge   Guldsmed Andersen ved skud af murermester Olsen
Højre vinge   Cykelfabrikant Christensen ved skud af sognefoged N. Olsen
Brystpladen   Stiftsfuldmægtig H. Chr. Andersen ved skud af snedkermester Chr. A. Nielsen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen, Hans Christian Andersen, kunne ikke selv være til stede ved middagen. Han var derfor repræsenteret af sin frue. "Fugledronningen" Elna Fahrner var genstand for stor hyldest, idet formanden, Georg Christensen, dekorerede hende med det gamle kongebånd.

Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen i 1918 vedtog man et forslag fra hr. Knudsen og hr. Henriksen om, at man skulle skyde om en vandrepræmie - en pokal. Skydningen skulle foregå efter selskabets regler for skiveskydning, og præmien blev vundet af den skytte, der opnåede det højeste antal point, 3 gange 15 skud, afgivet på tre ordinære skiveskydningsdage. Cykelhandler Henriksen fik som den første tildelt pokalen efter at have skudt 427 point.

* * * * * * * * *

Generalforsamlingen vedtog også, at fremtidige fuglekonger skal levere et fotografi til selskabet.
Der er formentlig blevet fulgt op på denne beslutning, men i dag kan vi kun begræde, at disse billeder desværre ikke findes i selskabets arkiver.

Tilbage til listen