Tipskuponen 2011

Med Tipskuponen 2011 kunne den dygtigt og måske heldige skydebror vinde en flaske champagne til nytårsaften 2011.

Tipskuponen 2011 var en lille quiz for alle skydebrødre. Kuponen blev opdateret med et nyt spørgsmål hver måned. Første spørgsmål blev stillet den 15. december 2010. Herefter kom et nyt spørgsmål den 15. i hver måned, således at kuponen blev afsluttet den 15. december 2011 med spørgsmål nr. 13.

Tipskuponen var ikke kun for skydebrødre med opdateret paratviden på dette og hint om selskabet. Alle ville med en overkommelig indsats kunne finde svarene her på hjemmesiden.

For at få adgang til tipskuponen skulle man være logget ind som medlem. Tegnene kunne sættes ved at klikke enten på det ønskede svar eller under det tegn, der valgtes. Det var muligt at sætte og ændre sine tipstegn frem til den 26. december 2011, hvor kuponen blev afsluttet, og vinderen kunne kåres. Vinderkuponen ville være den skydebror med flest rigtige svar, dog kræves der mindst 10 rigtige for at udløse gevinsten. Skulle der være flere kuponer, der har flest rigtige svar, ville hjemmesiden via tallenes magi trække lod om gevinsten blandt disse kuponer. Vinderen ville få direkte besked og modtage flasken inden nytårsaften 2011.

Gevinsten var udloddet af hjemmesidens redaktør, der ligeledes var sponsor for kongesiderne år 1787 og 1887.
Skulle ingen opnå mindst 10 rigtige svar, ville det være op til giveren, om han vil udlodde flasken igen eller nyde den selv.

Det viste sig, at fem skydebrødre havde tippet alle 13 tegn rigtigt, hvorfor der blev foretaget lodtrækning om årets flaske champagne. De fem dygtige tippere var:

 • Henning Jaquet
 • Kasper Bruun Nielsen
 • Kurt Buchtrup
 • Morten Nielsen
 • Niels Vollmer

For at sikre, at alt gik rigtigt til, blev selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, Gunnar Løgstrup Poulsen, udnævnt til notarius publicus. Den 27. december fik de fem dygtige tippere hver et lod lagt i en høj hat, hvorfra Gunnar Løgstrup Poulsen udtrak vinderen, der blev Niels Vollmer.
Samme dag blev gevinsten og et et diplom overdraget vinderen på hans adresse.

Billeder fra lodtrækningen og præmieoverrækkelsen kan ses under billeder.


Tipskuponen:
 

 

Svarene på årets spørgsmål er som følger, hvor det rigtige svar er mærket med gult: 
 Nr.   Spørgsmål ?    1    X   2
1.   Hvem har flest gange opnået at blive fuglekonge?   Emil Eriksen   Jacob Borch   Georg Christensen
2.   Hvor mange medlemmer har både haft titel som fuglekonge, formand og æresmedlem?   2   3   4
3.   Hvilket år blev den første mulktbøsse lavet?   1890   1937   1996
4.   Hvilken skydebror har opnået længst anciennitet i selskabet?   N.C. Sveistrup   Holger Olsen   Hans Jacob Bruun-Kornerup
5.   Hvilken kunstner har i gennem tiderne malet flest skiver?   Jeppe Drews    V. Gregersen   Jørgen Brendekilde
6.   Hvilken far og søn har begge opnået både at blive fuglekonge og dobbelt kongeskytte?   Anthon Julius Nielsen og Christian Waldemar Julius Nielsen   Johannes  Peter Johansen og C. E. Johansen   Oluf Frands Olsen og Oluf Olsen
7.   Ved en fællesspisning for 100 år siden fik selskabets kasserer, kaptajn Callisen, et hjerteanfald og afgik ved døden. Hvor?   Hotel Prindsen   Trægaarden   Jernbanehotellet
8.   Hvem har klippet og redigeret filmen fra fugleskydningen 2009?   Kurt Buchtrup   Martin Wegeberg   Henrik Enig
9.   Hvornår kom de første egentlige data på selskabets hjemmeside?   2008   2009   2010
10.   Hvem har flest gange opnået at blive kongeskytte?   Niels A. Dreyer   N.J. Schmidt   Per Lindgård
11.   Ved hvilket jubilæum blev selskabets fane indviet?   125 år    150 år   175 år
12.   Hvor mange artikler skrev Arne Jensen til Dagbladet i serien ”De gamle platter fortæller”?   50    75   100
13.   Hvilken fuglekonge har siddet i længst på tronen?   Carl Frederik Wulfsberg   Hans Winther   Christian Løytved

 

 Uddybende svar på de enkelte spørgsmål:  

 1. Vedtægterne i dag foreskriver, at ingen kan blive fuglekonge mere end én gang i livet. Sådan har det ikke altid været. Jacob Borch opnåede som den eneste i historien at blive kåret til fuglekonge tre gange. I selskabets start var der i byen to selskaber, der siden blev slået sammen. I 1794 blev Jacob Borch kåret til fuglekonge i såvel "Roeskilde etablerede Skydeselskab" som i "Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab". I 1798 blev han igen kåret til fuglekonge i "Roeskilde etablerede Skydeselskab".

 2. To medlemmer har både haft titel som fuglekonge, formand og æresmedlem.
  Fuglekongen fra 1930, Carl Hansen var formand i perioden 1944-53 og blev udnævnt til æresmedlem i 1953.
  Fuglekongen fra 2000, Knud Jørgen Hansen havde været formand i perioden 1977-89 og blev udnævnt itl æresmedlem i 2002.

 3. På generalforsamlingen 1890 meddelte formanden som afslutning, at der var skænket selskabet en mulktbøsse. Giveren ønskede at være ubekendt.
  I 200 års jubilæumsbogen nævnes det, at mulktbøssen "i 1890 var en gave til selskabet fra blikkenslagermester Løytved, der var dette års fuglekonge".
  Der er sikkert tale om et særdeles kvalificeret gæt i hvert fald med hensyn til, hvem der har produceret den unikke "kaffekande", men der ses i øvrigt ikke at være fremkommet nye oplysninger, og for den gode ordens skyld skal vel tilføjes, at Løytved blev fuglekonge i jubilæumsåret 1887.

 4. Holger Olsen blev optaget i selskabet den 16. maj 1945 og har således været medlem i mere end 66 år. Da ingen tidligere har opnået 60 års medlemskab, er Holger Olsen klart den skydebror, der har været medlem i flest år.

 5. Jørgen Brendekilde malede i årene 1959-91 mindst 20 skiver. Da kunstnerne ikke kendes for flere skiver i 1950-erne og 60-erne, kan det således tænkes, at Jørgen Brendekilde kan have malet flere end 20 skiver.
  Specielt i selskabets tidligere år findes der ikke fortegnelser over skivernes kunstnere. Således er det ikke helt utænkeligt, at andre kan matche Jørgen Brendekildes antal.

 6. Gårdejer på Tjørnegaarden, Johannes Peter Johansen, blev fuglekonge i 1931 ved sig selv som kongeskytte. I 1938 skød han brystpladen ned for E. Beecker. Hans søn, købmand og oberstløjtnant Carl Ejvind Hartvig Johansen, blev kongeskytte i 1937 for Fritz Brack og gentog præstationen i 1960 for Otto Johansen. Selv blev han fuglekonge i 1956. Både far og søn fik tildelt et særligt mærke, der stadig er blandt selskabets klenodier.
  C.E. Johansen var selskabets formand fra 1955 til sin død i 1976.

 7. Kaptajn Callisens dødelige hjerteanfald fandt sted den 20. juni 1911 på Hotel Prindsen. Episoden var bizar. Gustav Wied, der selv deltog denne aften, havde 12 år tidligere skrevet "Livsens ondskab". I denne roman fik "Luksusbugen" et ildebefindende og døde under et aftenarrangement i "Ædedolkenes klub" - netop på Hotel Prindsen.

 8. Det var fuglekongen fra 1995, Kurt Buchtrup, der klippede og redigerede filmen fra 2009, ligesom han har stået for en stor del af billedbehandlingen på hjemmesiden og har været ivrig researcher og skribent til siden.

 9. Efter nogle års tiltag kom der for alvor aktivitet på hjemmesiden i sommeren 2008. I en periode inden da havde hjemmeside ligget alene med et navn og et billede.

 10. Fuglekongen fra 1890, smedemester Niels A. Dreyer, er klart den skarpeste kongeskytte i selskabets historie. I årene 1891-1945 skød han brystpladen ned ikke færre end syv gange. Både N.J. Schmidt og Hans Christian Nikolai Nielsen blev kongeskytter fire gange. Per Lindgård har indtil nu skudt fuglen ned to gange.

 11. Selskabets Dannebrogsfane blev taget i brug ved 175 års jubilæet i 1962. Den var blevet besluttet indkøbt året før og var delvis blevet finansieret ved indsamlede midler. Selskabets første fanebærer var blevet valgt på generalforsamlingen. Det blev gårdejer Poul Jensen, Svogerslev, der virkede fra 1962 til 1975.

 12. Arne Jensen skrev i 1972-73 artikelserien "De gamle platter fortæller". Det blev til i alt 75 artikler. I den igangværende genudgivelse af serie vil blive tilføjet 25 nye artikler, der er skrevet af Henrik Brandt.

 13. Den 20. juli 1807 blev Carl Frederik Wulfsberg kåret til fuglekonge på Børsen. Danmark blev så besat og blev bl.a. hærget ved "Det Københavnske bombardement". Der blev herefter ikke afholdt fugleskydning igen før den 28. august 1815. Således forblev Carl Frederik Wulfsberg på tronen i mere end otte år.