Donationer

Polititilladelsen til indsamling af donationer udløb den 31. marts 2013. Denne side ligger her derfor alene af historiske årsager.

Skiverne for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab er givet af fuglekonger siden 1787. En stor del af skiverne er ophængt på Roskilde Museum, mens andre hænger i den store sal på Restaurant Håndværkeren.
Skiverne kulturhistoriske skatte af stor værdi for hele Roskilde. Hver især fortæller skiverne om fuglekongen og den tid han levede i. Skiverne kan være symbolsk, topografisk eller fortælle om fuglekongens erhverv og/eller interesse.

Selskabet står i øjeblikket over for en større restaureringsopgave af en del af skiverne. Efterfølgende er der behov for løbende vedligeholdelse. Til finansiering af disse opgaver har selskabet et sponsorgalleri hvor virksomheder og borgere har mulighed for at fortælle en historie. De enkelte sponsorsider er tilknyttet en fuglekongeside på hjemmesiden.
Aftaledokumentet og regler for sponsorater kan læses under Sponsoraftale.

En anden mulighed er donationer, hvor alle kan indbetale beløb, store som små. Her på siden takker vi for donationer, men det er muligt at forblive anonym.
Med stor taknemmelighed modtager selskabet beløb til Museumskontoen. Donationer kan indbetales til Nordea Bank 2280-0724507182.

 Selskabet takker følgende for modtagne donationer:

 • Brand af 1848 Fond
 • Preben Johan Michelsens Fond
 • Stryhns Holding A/S
 • Spar Nord Bank
 • Frank Holmstrup
 • Ditlev-Burke Industrial Tools A/S
 • Torben Lenou Hansen
 • Karin & Henrik Brandt
 • Edvard Nielsen
 • Danske Bank
 • Henrik Birch
 • Dansk FI
 • Roskilde Kommune
 • Gurli & Jørgen Ypkendanz
 • Flemming Steen Andersen
 • Birgit & Poul Breusch Larsen
 • Willy Schollert
 • Mogens Würtz
 • Advodan Roskilde A/S, Algade 43
 • Gerhard Iversen
 • Preben Andersen
 • Holger Olsen
 • SuperBrugsen Trekroner
   

 

215.000,00 kr.
100.000,00 kr.
100.000,00 kr.
88.500,00 kr.
53.103,23 kr.
50.000,00 kr.
40.000,00 kr.
36.000,00 kr.
30.000,00 kr.
20.000,00 kr.
19.500,00 kr.
12.100,00 kr.

10.000,00 kr.

En opfording til at sprede dette budskab ved ophængning kan printes her.