Forrige recordNæste record  Sponsor for 1944 er H.P. Hansen Glem & Søn  

Stenhuggeriet på den finurlige adresse

På hjørnet af Jernbanegade og Kornerups Vænge er opstillet et vartegn i form af en cirka tre meter stenstøtte fra Nordnorge. Klippebruddet hvor stenen kommer fra ligger i vildmarken tæt ved Kautokeino og Karasjok, samernes hovedstad. Materialet er fuchsit og har en helt speciel grøn farve.

Adressen er Jernbanegade 66, men ved et umiddelbart øjekast kan man foranlediges til at tro, at adressen er Kornerups Vænge 2, da indkørslen er fra Kornerups Vænge, og da bygningerne ligger tilbagetrukket i forhold til Jernbanegade. Ejendommens indgangslåge ligger ud til Jernbanegade, der altså er den officielle adresse.

At der kan opstå adresse forvirring er ikke så mærkeligt. Stenhuggeriet, der nu ligger i den flade tilstødende bygning, har adressen Jernbanegade 66. Det samme har Klinik for fodterapi i hovedbygningen. Til gengæld har to boliglejemål i hovedbygningen folkeregisteradresse Kornerups Vænge 2. Søger man i det offentlige BBR register, viser det sig, at såvel Jernbanegade 66 som Kornerups Vænge 2 har matrikel nummer 2010 og er beliggende Jernbanegade 66.

Vi kan lige som noget helt nærliggende dvæle lidt ved Kornerups Vænge.
Den sidste ejer af den store Kornerup købmandsgård i Ringstedgade var Hans Jakob Kornerup, der døde i 1902. Da hans enke døde i 1911, var det tid til at udnytte store arealer, som lå mellem den villa, som familien Kornerup havde bygget i Ringstedgade i 1899, og "Fattiggården" i Bredgade.

Arvingerne ansøgte Roskilde Byråd om at anlægge en vej fra Bredgade til Jernbanegade. Det var meningen, at Bredgade 19, som enkefruen havde købt, skulle rives ned, og den nye gade skulle lægges tæt op af den gamle købmandsgård. På den måde var der mulighed for at opføre en ny bygning mellem "Fattiggården" og den nye gade.

Oprindeligt fik gaden navnet Sophiestræde, men omkring 1922 skiftede gaden navn til Kornerups Vænge for gennem navnet at fastholde, at det var på Kornerups Vænge, at den nye gade var anlagt.
I 1955 modtog Roskilde byråd et forslag fra politimesteren om at omdøde vejen til Politi Vænge. Dette blev dog afvist af et enstemmigt byråd.

Om den her omhandlede bygning ligger på Kornerups Vænge eller Jernbanegade er ikke af afgørende betydning, men den officielle adresse er altså Jernbanegade 66.

Ejendommen blev opført i 1919 og ifølge BBR ombygget i 1962. Sammenholder man billeder fra før og efter 1962, tyder alt på, at den tidlige bygning er helt væk og en ny opført. Gennem alle årene har ejendommen huset stenhuggervirksomheden Glem, der i dag hedder H.P. Hansen Glem & Søn.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: