Forrige recordNæste record  1896 Thøger Grønborg Jungersen


20. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 27. marts 1862 • Død: 1. april 1932 i København

Levnedsbeskrivelse:

Direktør for Roskilde Andels Svineslagteri fra 1894 til 1901. 1908 - 1932 leder af Andelsslagteriernes Flæskeudvalg i København.

Det var oprindeligt bestemt, at T.G. Jungersen, skulle være jurist, men han opgav dette og uddannede sig som landmand. I midten af 1880´erne købte han en ejendom i Sindal sogn ved Hjørring, og her blev han grebet af andelsbevægelsen, som netop dengang var i frembrud.
I sit sogn oprettede T.G. Jungersen et andelsmejeri, som han til at begynde med selv ledede, og det blev et af de største i Jylland. Han holdt nogle og tyve møder om andelssagen, og hvert sted fik han oprettet et andelsmejeri. Han købte derefter en gård ved Hjørring. Samtidig kom andelsslagterierne på bane, og han blev også meget optaget af denne bevægelse. Jungersen var med til at oprette andelsslagteriet i Hjørring, hvorefter han rejste til England for yderligere at dygtiggøre sig.
Efter sin hjemkomst hjalp han til med oprettelsen af andelsslagteriet i Roskilde. Han blev opfordret til at overtage ledelsen af slagteriet, hvorefter han solgte sin gård og rejste til Roskilde, hvor han blev den første direktør for Roskilde Andels Svineslagteri. Stillingen bestred han i otte år.
T.G. Jungersen var blevet antaget ved en generalforsamling den 25. august 1894, hvor 70 - 80 andelshavere var til stede. Han var på det tidspunkt medindehaver af firmaet "De danske Andelsslagteriers Lager" på Frederiksberg.
Den 26. marts 1895 indviede direktør T.G. Jungersen slagtningen på Roskilde Andels Svineslagteri ved selv at stikke den første gris.
Han var 32 år gammel, men dog var han en mand med nogen erfaring, eftersom han havde en væsentlig andel i oprettelsen af Hjørring Slagteri og i dettes drift det første år.
Han fik straks fuldt op at gøre med tilsyn ved indretningen af lokalerne og maskinernes opstilling og bidrog således i høj grad til det endelige resultat.
Jungersen blev opmærksom på de dårlige forhold, hvorunder flæskesalget i København foregik. Han talte med Københavns magistrat om sagen, hvilket medførte, at kommunen lod bygge en flæskehal, og i 24 år var han herefter leder af salget.
T.G. Jungersen var kendt som en dygtig og årvågen forretningsmand, en rolig overvejende natur, der vidste at gribe øjeblikket, men som aldrig forhastede sig. Han var ikke alene en landbrugets foregangsmand og banebryder. Fra sin ungdom var han desuden en af Venstres trofaste mænd. I sin tid var han Venstres kandidat i Lejrekredsen.

Læs mere i artiklen Historien bag svinehoved samt den senere udgave af Historien bag svinehoved

Skiven:

Et svinehoved. Roskilde Andels Svineslagteri.

Gengivelsen af skiven stammer fra et billede af en større samling skiver, som i en periode var ophængt på Hotel Prindsen.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Skiven malet af:

Mette Mortensen

Kongeskytte:

Wolffhechel

Årets vindere:

Kronen   Protokol ulæselig ved skud af fabrikant N.P. Nielsen
Halsen   Redaktør Christensen ved skud af malermester C. Christensen
Halen   Redaktør Christensen ved skud af malermester C. Christensen
Venstre vinge   A. Christensen ved skud af malermester C. Christensen
Højre vinge   Alfred Petersen ved skud af garver Nielsen
Brystpladen   T.G. Jungersen ved skud af Wolffhechel


Årets historie og anekdoter:

Ligesom i jubilæumsåret 1887 lykkedes det ikke at nedskyde brystpladen på selve fugleskydningsdagen, hvor man klokken 8 om aftenen måtte afbryde skydningen.
Den følgende eftermiddag - mandag den 20. juli kl. 15 - blev skydningen genoptaget, og 20 minutter senere kunne man kåre T. G. Jungersen som årets fuglekonge, da Wolffhechel med et velrettet skud "nedlagde byttet", og gjorde sig selv til kongeskytte.

Tilbage til listen