Forrige recordNæste record   Opfordring fra Hakon Meinertz

5. april 2011

Kære Skydebrødre og læsere.

- vi er skabt af historien – vi læser om historien - vi er en del af historien - vi bygger videre på historien.

Jeg føler det naturligt, at jeg med udgangspunkt i disse fire sætninger kan pege på den skat, som ”Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab” har i sin store samling af skydeskiver, som går 224 år tilbage. Betragter vi samlingen under ét, kan den både være et udtryk for livet i fugleskydningsselskabet, men samtidig også et billede på et liv, en aktivitet som fandt sit udgangspunkt i Roskilde og omegn historie. Fugleskydningsselskabet var oprindelig en slags borgervæbning for Roskilde by og omegn, vi er tilbage i slutningen af 17-hundredetallet. Dengang var der ikke ”Værnepligt,” derfor måtte borgerne selv stå for områdets forsvar. Fugleskydningen var dengang en festlig træning i brugen af de gamle geværer, og samtidig med at blev der opbygget et fælles- skab. Fugleskydningen havde altid en vinder som blev kaldt ”fuglekongen,” der naturligvis lod fremstille sin egen skydeskive.
Vi kan i dag se de flotte skydeskiver. De nulevende skydebrødres skydeskiver hænger i ”Håndværkerforeningens” store sal. På ”Roskilde Bymuseum” findes der i deres udstillingslokaler en stor samling af afdødede skydebrødres skydeskiver, og et mindre antal skydeskiver er deponeret i museets magasin.
Jeg vil nu rejse to spørgsmål: hvad skal der ske med alle disse meget fine skydeskiver? Vil vi give eftertiden et dårligt historisk materiale? Jeg føler, at vi alle har et moralsk ansvar for at være med til at bevare skydeskiverne for eftertiden.
Som sponser for Bogtrykker E.A. Sanders skydeskive fra 1898 er jeg med til at bevare en af skydeskiverne, og enhver sponsor er med til at ”bygge videre på historien,” fra fortid til nutid og videre til fremtid.
Jeg vil derfor opfordre såvel skydebrødre som læserne af disse linjer til at blive sponsor for en af ”Roskilde og Omegns Fugleskydnings” skydeskive til glæde for samtiden og eftertiden.

Med venlig hilsen – Hakon Meinertz - Skydebroder   

   

Tilbage til listen