Forrige recordNæste record  1955 Viggo Arnold Andersen


12. juli • I Hotel Prindsens have

Født: 27. oktober 1898 • Død: 17. marts 1975

Levnedsbeskrivelse:

Hotelejer, Tølløse. I en periode medlem af selskabets bestyrelse. Viggo Andersen ønskede ikke genvalg ved generalforsamlingen i 1954, da han var flyttet fra byen til Tølløse.

I 2009 gav fuglekongens datter - Anny Kilden - sin fars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Min far er født og opvokset i Roskilde. Han var af en familie med mange børn.
Hele livet arbejdede han inden for restaurationsbranchen. Som ung tjener mødte han min mor på "Fjordvilla", hvor hun arbejdede. Sammen fik de et barn - mig.
Da jeg var barn, boede vi på 1. sal i Algade 62. Mine forældre havde grønthandlerforretningen, der lå i ejendommen og osteforretningen i Algade 66 - "Garvergaarden".
Livet igennem arbejdede far i restaurationsbranchen. I 1943 forpagtede mine forældre "Missionshotellet" af fru Marie Hansen. I 1953 udløb forpagtningen, men mine forældre var sikre på, at de blot kunne fortsætte. Imidlertid havde fru Marie Hansen truffet en aftale med sin datter og svigersøn, så mine forældre røg hovedkulds ud af "Missionshotellet".
I en overgang gik de så til hånde på Lindenborg Kro, indtil de overtog Tølløse Hotel i februar 1954.
Da de ophørte med hotellet i 1962, levede de et stille pensionistliv. De rejste tilbage til Roskilde, hvor de købte Kløvervej 19 af sygekassen. De bosatte sig selv på 1. sal og lejede stueetagen ud til grosserer Nebelong.
Far var en stille og rolig mand, som ingen havde vrøvl med. Han var jagtinteresseret og gik nogle gange på jagt med noget familie ved Skamstrup. Desuden var han aktiv i frimurerlogen."

Af ansøgninger til Bevillingsnævnet i Holbæk Amt og Politimesteren i Holbæk Købstad m.v., kan man sammenskrive følgende:

Underskrevne, Hotelejer Viggo Arnold Andersen, Roskilde, født 17/10 1898, gift d. 16/3 1924 med Fru Anna Helga Andersen, født Hansen, tillader mig herved at ansøge om en foreløbig Tilladelse til at drive Beværtning og Gæstgiveri med Ret til Udskænkning af stærke Drikke, idet jeg ved Slutseddel af 8/2 1954 har købt Tølløse Hotel af Hotelejer Svensson, for en Pris af kr. 190.000,00, til Overtaglese den 20 ds. og med en garanteret omsætning for Aaret 1953 paa 196.000, jfr. vedlagte Genpart af betinget Skøde. Overtagelsen er fastsat til d. 20 ds.
Med hensyn til min Tilknytning til Beværter- og Gæstgiverifaget kan jeg oplyse, at jeg har været udelukkende beskæftiget i Branchen siden 1913.
Min uddannelse har jeg modtaget paa Jernbanehotellet i Roskilde og paa Teatercafeen i Aarhus. - Derefter har jeg haft følgende Stillinger:

1. Paladshotellet i København
2. Hotel Kongen af Danmark i København
3. Industricafeen i København
4. Marienlyst i Helsingør
5. Jernbanehotellet i Roskilde (i 16 Aar)
6. Overtjener paa Hotel Roar i Roskilde (i 8 Aar)

I de sidste 10 Aar fra 1943 til 1953 har jeg drevet Missionshotellet i Roskilde, for hvilken Bevilling til Beværtning og gæstgiveri er deponeret i Roskilde.

Mine økonomiske Forhold er gode, og jeg henviser til Andelsbanken i Roskilde, der er min Bankforbindelse.

Jeg tillader mig høfligst at anmode om, at nærværende Ansøgning maa blive fremmet mest muligt.

Roskilde den 10 Februar 1954

Med særdeles Agtelse              


I skrivelse af 15. marts 1954 giver politimesteren i Holbæk tilladelse til, at Viggo Andersen må uddøve beværter- og gæstgivernæring på Tølløse Hotel, indtil endelig afgørelse af bevillingsspørgsmålet foreligger.

Viggo Andersen ejede Tølløse Hotel fra 1954 til 1962, hvor han og hustruen havde nået pensionsalderen. Han solgte hotellet til Johanne Hansen og flyttede selv til Roskilde.
Tølløse Hotel nedbrændte i 2005.

Skiven:

Tølløse Hotel.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 48 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

A. Hvalø Hansen

Årets vindere:

Ringen   Hoteldirektør Haagensen, "Roar" ved skud af skatteinspektør Knud Lauritsen
Kronen   Hotelejer Svend Lippert ved skud af bagermester Th. Leonhardsen
Højre klo   Urmager C. Christensen ved skud af direktør Sv. Aa. Larsen
Venstre klo   Borgmester Løve Jørgensen ved skud af skræddermester H.P. Jacobsen
Halsen   Gårdejer Carl Rasmussen ved skud af købmand C.E. Johansen
Halen   Restauratør J. Larsen ved skud af murermester A.M. Poulsen
Venstre vinge   Cykelhandler Alfred Kragh ved skud af købmand Villy Pedersen
Højre vinge   Gårdejer Carl Rasmussen ved skud af cykelhandler Alfred Kragh
Brystpladen   Hotelejer Viggo Andersen ved skud af ostehandler A. Hvalø Hansen


Årets historie og anekdoter:

I 1955 fik selskabet en ny inkassator, Fr. Andersen, der havde særdeles god orden i sit arbejde med indkassering af betaling for deltagelse i skydning.

* * * * * * * * *

Efter at seks skiver var faldet ned og blevet beskadiget på Hotel Prindsen, kunne det på bestyrelsesmødet den 11. marts oplyses, at skiverne var blevet repareret, efterset og ophængt af tømrermester Christiansen. Guldsmed Enig havde repareret og efterset fuglekongebåndet.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 29. marts blev det oplyst, at man havde overvejet at lade alle de malede skiver fotografere. Da det imidlertid var meget kostbart, blev det besluttet at udskyde dette til senere.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 29. marts 1955 gik formanden, forhenværende lokomotivfører Valdemar Jørgensen, af. Han havde været medlem af bestyrelsen siden 1944. Købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen blev selskabets nye formand.

* * * * * * * * *

Den 31. marts 1955 deponerede fugleskydningsselskabet seks gamle sangbøger på Roskilde og Omegns Museum.

* * * * * * * * *

Den regerende fuglekonge fra 1954, gas- og vandmester Hans Møller, døde i oktober måned 1954. Det blev hans enke, der sørgede for både skiven og sølvpladen til kongebåndet. Skiven blev afhentet ved årets fugleskydning.

* * * * * * * * *

Årets tale til Hans Majestæt Kong Frederik IX blev holdt af kongeskytten fra 1954, blomsterhandler Gudmund Rasmussen. Dette skyldes fuglekongens bortgang.

* * * * * * * * *

Fra 1955 genoptog man menutraditionen fra 1914. Der blev serveret sildebord, en halv hummer, sprængt lam og ost til fugleskydningsfrokosten. Prisen var 12 kr. pr. kuvert, der blev betalt af selskabet.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning musicerede Musikdirektør Henriksens Orkester.

* * * * * * * * *

Om aftenen efter fugleskydningen samledes en del af skydebrødrene med damer til en fornøjelig middag. Der var i alt omkring 40 deltagere. Formanden bød velkommen, og fremførte en særlig velkomst til damerne, da det var mange år siden, man havde haft damer med til middagen. Der blev holdt en del taler og sunget sange. Efter middagen serveredes kaffe i de tilstødende selskabslokaler og derefter en lille svingom. Deltagerne var særdeles godt tilfredse med arrangementet.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 25. august 1955 blev der taget bestemmelse om vandrepokalen. Protokollen angiver at "Skydningen til næste sæson skulle foregå som sædvanlig, tillige at arrangere dem som handikapskydninger. Bægeret skulle så udsættes som præmie og skulle vindes to gange for at blive til ejendom".

* * * * * * * * *

Fra den 9. maj 1950 blev resultatet af skiveskydningerne ikke længere indført i selskabets protokol, kun i skydeprotokollen. Men allerede fem år efter, i 1955, genindførte man den gamle skik.

Tilbage til listen