Forrige recordNæste record  2006 Ib Meinert Jensen


4. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 22. juni 1937 • Død: 7. august 2021

Levnedsbeskrivelse:

Statsautoriseret revisor.

I 2007 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Født i Kalundborg den 22. juni 1937 og opvoksede der som eneste søn af mejerist Hans Arthur Jensen, født i Niløse i 1907 og Karen Erna Jensen, født Meinertsen, i Hanerup i 1910.
Realeksamen 1951, Landmandsbanken 1953 - 1956, Forsvarets Intendanturkorps 1956 - 1957.
I barndomsårene deltes fritidsinteresserne mellem FDF, fodbold, frimærker, hockey (6 danske seniormesterskaber), kricket og gymnastik.
Flyttede til København i 1957 og uddannede mig på Handelshøjskolen 1957-1965, sideløbende med job i revisionsfirmaer.
Blev gift i 1960 med Ingeborg Læssøe Jensen, født i Trønninge i 1938. Vi bosatte os i Klampenborg.
Flyttede til Roskilde i 1964, blev statsautoriseret revisor i 1965 og partner i ASKGAARD OLESEN, Bredgade 38, København.
Etablerede i 1972 en filial af AO i Skomagergade 38, Roskilde.
Firmaet fusionerede i 1998 med PricewaterhouseCoopers. Jeg udtrådte i 2003 og etablerede egen virksomhed associeret med RIR Revision Roskilde i 2003.
Præsident i Roskilde Østre Rotary Klub i 2007.
Familien består af tre børn og syv børnebørn.
Fritidsinteresser er rejser, jagt, fiskeri og dans."

Skiven:

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs fane med DIF logo i nederste højre hjørne. I baggrunden ses Roskilde Domkirke.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Otto Jensen

Årets vindere:

Ringen   Autoforhandler John Henry Larsen ved skud af murer Preben Bang
Kronen   Kioskejer Gunnar Løgstrup Poulsen ved skud af bedemand John Schärfe
Højre klo   VVS-installatør Erik Hansen ved skud af kioskejer Gunnar Løgstrup Poulsen
Venstre klo   Chauffør Hans Ole Jensen ved skud af tømrermester Leif Nielsen
Halsen   Udgået. Se forklaringen nedenfor ved skud af ingen skytte
Halen   Direktør Poul Erik Christiansen ved skud af statsautoriseret revisor Erik Andersen
Venstre vinge   Pelsdyravler Knud Jørgen Vest ved skud af kontorchef Jørgen Herholdt
Højre vinge   Planlægger Karsten Helmer Nielsen ved skud af direktør Rene Pedersen
Brystpladen   Statsautoriseret revisor Ib Meinert Jensen ved skud af Otto Jensen

Der blev ingen vinder af halspladen dette år. Da kronen faldt, knækkede halspladen samtidig bagover og var derfor ikke mulig at skyde efter. Det kan formodes, at flere skytter inden da fejlagtigt havde afgivet skud mod halspladen.

Årets pokalvinder blev Bennie Hansen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen fra 2006, Ib Meinert, blev indballoteret i selskabet den 2. juli 1990. Som proponent for ham stod Svend V. Nielsen, der blev fuglekonge i 1977.

* * * * * * * * *

 

Ved indskydningen, den 6. juli 1992, blev statsautoriseret revisor Jørgen Ypkendanz indballoteret. Som proponent stod hans partner i Asgaard Olesen revision, Ib Meinert.
Jørgen Ypkendanz blev kåret til fuglekonge i 1994 og Ib Meinert i 2006.

 * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten i 2015 fik Ib Meinert Jensen tildelt  erindringstegn for 25 års medlemskab, men var dog ikke til stede på selve dagen.

 * * * * * * * *

I 2016 melder Ib Meinert Jensen sig ud af fugleskydningsselskabet.

Årets historie og anekdoter:

Autogummiforhandler Ebbe Lous fratrådte i 2006 som fanebærer.

* * * * * * * * *

Kongeskytten fra 2005, Jakob Thielsen, indtog fuglekongens plads forrest i optoget under årets fugleskydningsmarch. Svend Aage Hansens helbred tillod ham ikke at udfylde dette hverv.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen Svend Aage Hansen for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Jørgen Ypkendanz for fuglekongen, Gunnar Bjerregaard Nielsen for Danmark og Henrik Enig for skytterne. Endelig talte Poul Evers på vegne af de nye skydebrødre for selskabet.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning blev følgende tildelt erindringstegn for 25 års medlemskab af selskabet: Assurandør Jørgen Fang-Borup, frisørmester Flemming Andersen, gårdejer H. Holm Hansen, autoforhandler John Henry Larsen, restauratør Peter Loehr, bogholder John Munk, direktør Jens Murillo, forhenværende kioskejer Gunnar Løgstrup Poulsen og elinstallatør Bent Stricker-Petersen.
I 2011 blev det registreret, at det var en fejl, at Jens Murillo modtog erindringstegnet, da han blev optaget i selskabet i 1982.

* * * * * * * * *

Nye indballoterede skydebrødre i året:

Frisørmester Bo Carlsen (genindballoteret)
Chauffør Hans Ole Jensen
Økonomichef Henrik Birch
Bedemand John Schärfe
Advokat Klaus Graversen
Pelsdyravler Knud Jørgen Vest
Direktør Leon Højris Stender
Statsautoriseret revisor Michael Winther Rasmussen
Overlærer Poul Evers

Tilbage til listen