Forrige recordNæste record  Sponsor for 1958 er CORNELIUS VÖGE  

 Den kommunikative kunstart

I hjertet af Roskilde med blot en gåtur op af Weysegangen til Domkirken, ligger den tidligere Maglekilde Maskinfabrik. Den smukke bygning på hjørnet af Hedegade og Maglekildevej har nu flere virksomheder til huse, herunder CORNELIUS VÖGE.

CORNELIUS VÖGE løser rådgivningsopgaver indenfor bygningsarki­tektur og planlægning. Arbejdsområdet er primært kultur-, instituti­ons-, boligbyggeri og planlægning, herunder storskala, brugerstrate­gier, kulturplanlægning, klimatilpasningsprojekter m.m. Tegnestuen har opført flere præmierede byggerier og vundet flere internatio­nale og nationale arkitektkonkurrencer, blandt andet Hatlehol Kirke i Ålesund, Norge, Det Nordatlantiske Hus i Odense Havn og H.C. Andersens Eventyrhus i Odense. I 2015 mod­tog tegnestuen Nykredits Motivationspris.

CORNELIUS VÖGE  ser arkitektur, som en kommunikativ kunstart, hvor bygninger skal fortælle en historie. Virksomhedens tilgang kan beskrives, som en fortællende, nordisk arkitektur med et markant og innovativt udtryk, der tager ud­gangspunkt i en den fælles kulturhistorie og identitet.

Intentionen er at forene stedets karakter og programmets indhold i en symbiose med en arkitektonisk hovedidé og et enkelt, moderne og karakterfuldt sprog. Den enkelte opgaves særlige kompleksitet bliver indgangsvinklen, og det er gennem undersøgelsen af rumlig­heder, kultur, strukturer, detaljer, materialer og teknikker, den gøres vedkommende.

Robusthed er en naturlig og integreret del af virksomhedens løsnin­ger. Igennem årene har CORNELIUS VÖGE arbejdet med nye og etablerede værktø­jer såsom eksempelvis BREEAM og Cradle to Cradle. Virksomheden tænker bæ­redygtighed i helheder og fokuserer på, at skabe den mest optimale værdiskabelse for hvert projekt.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: