Forrige recordNæste record   Redaktørens spørgehjørne # 1

19. september 2015

Efter den seneste fugleskydning blev jeg spurgt til, af hvilken årsag Ole C. Jørgensens skive fra 1986 er dateret den 8. juli. Spørgsmålet er særdeles relevant, da datoen var den anden tirsdag i juli måned. Alle øvrige skiver, der er ophængt på Håndværkeren, er dateret  første tirsdag i juli måned.

Jeg har selv undret mig over dette, men først med spørgsmålet er jeg blevet animeret til at undersøge forholdet. Da lejligheden bød sig, var det oplagt at se på fugleskydningsdagene siden selskabet start. I den anledning har Hakon Meinertz været på museet og dykke ned i de gamle protokoller. Hakon er selskabets ekspert i at læse hieroglyfferne, som Hakon kalder gotisk skrift. 

For de første mange år er det ikke lykkedes at finde regler for tidspunktet for fugleskydningens afholdelse. Det fremgår, at alle fugleskydninger er afviklet i sommermånederne juni, juli og august. Dog kan vi finde fugleskydningsdage i september i 1798 og 1800. Det var på det tidspunkt, hvor der var to selskabet. Skydningerne i september foregik på den Kongelige Privilegerede Skydebane ved Møllehusene. I de samme år afholdt det gamle selskab deres fugleskydning på Børsen i juli måned.

I de fundne tekster skal vi helt frem til 1954 for at finde regler for fugleskydningens tidsmæssige afholdelse. I selskabets love, der det år blev vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts fremgår det af § 11: ”I hvert Aars Juli Maaned afholdes Fugleskydning i hvilken alle Selskabets Medlemmer er delagtige.”  Tilsvarende ordlyd fremgår af vedtægterne der blev godkendt på generalforsamlingen den 13. marts 1995. På trods af denne paragraf fremgår det, at fugleskydningerne i 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966 og 1967 blev afholdt i juni måned. Det har ikke været muligt at finde årsag til denne afvigelse, der altså har været i strid med selskabets love.

Som lovene er i dag fremgår det af § 11: ”Hvert år, den første tirsdag i juli måned afholdes fugleskydningen, i hvilken alle Selskabets medlemmer kan deltage.
Denne ordlyd fremgår af vedtægterne, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 1999. Ordlyden er altså ændret indenfor årene 1996 - 1999. Fugleskydningen på månedens anden tirsdag, den 8. juli 1986, har altså været helt i overensstemmelse med selskabets love på det tidspunkt.

Af generalforsamlingsreferat og referater fra flere bestyrelsesmøder i 1986 fremgår, at fugleskydningen var fastsat til tirsdag den 1. juli. Ingen steder står skrevet den 8. juli hvad det jo i sidste ende blev. Poul Bunk-Jensen, der på det tidspunkt sad i bestyrelsen og Bennie Hansen, der ligeledes gjorde det og stadig gør, har kunnet afklare dette lille mysterium.

På den tid foregik skydningen som nu i Håndværkerens have, mens frokosten blev indtaget på Hotel Prindsen. Dette år blev Roskilde Festival afviklet i dagene 6. – 8. juli. Festivalledelsen havde lagt bånd på Hotel Prindsen på den planlagte fugleskydningsdag, hvorfor arrangementet blev rykket en uge.

Dette spørgehjørne er nummer 1 i rækken, men det behøver ikke at være det sidste. Alle er velkommen til at byde ind med relevante spørgsmål, som redaktionen vil forsøge at afklare efter bedste evne.

   

Tilbage til listen