Forrige recordNæste record  1878 Hans Gunner Weggerslev Hammer


4. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 30. april 1836 • Død: 1. januar 1893 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Farver i Skomagergade, hjørnet af Ringstedgade.
I en årrække medlem af ligningskommisionen og af Borger- og Haandværkerforeningen.

Læs mere i artiklen Skoven har lukket sig over den gamle pavillon og den senere udgave af artiklen Skoven har lukket sig over den gamle pavillon.

Skiven:

Boserup Pavillon set fra øst. 

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. Ved genophængning i 2017 blev den beskadiget og blev derfor igen konserveret i 2018.

Skiven måler 57 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved fugleskydningen den 4. juli 1878 blev det med stor acclamation vedtaget at udnævne købmand C. L. Kornerup og farver H. G. W. Hammer til æresmedlemmer i selskabet.
Købmand Kornerup havde været selskabets kasserer siden Pätges rekonstruktion i 1861. Farver Hammer blev selvsamme dag kåret som årets fuglekonge.

* * * * * * * * *

H. G. W. Hammer forærede i 1882 selskabet et drikkebæger af sølv, som kun fuglekongerne måtte drikke af.
Omkring århundredeskiftet fik selskabet af medlemmer gaver i form af i alt fire smukke sølvbægre. De blev i en periode brugt ved fugleskydningen, hvor kongeskytten og formanden samt den gamle og den nye fuglekonge udbragte en skål i det højtidelige øjeblik, hvor den nye fuglekonge blev kåret.
I dag opbevares bægrene på Roskilde Museum, til hvem selskabets har skænket klenodierne.

Tilbage til listen