Forrige recordNæste record  1973 Knud Hjorth


3. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 11. juli 1920 • Død: 1. november 2023

Levnedsbeskrivelse:

Bankdirektør, Himmelev.

Indballoteret i fugleskydningsselskabet den 3. juli 1972 med hoteldirektør Frede Volfing som proponent. Medlem af fugleskydningsselskabet til 1991.

I 2008 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg blev født den 11. juli 1920 på Dyrnæs Teglværk i Nordskoven ved Jægerspris. Teglværket blev startet af min bedstefar i 1873. Min bedstefar var leder af værket, indtil det måtte lukke i 1898 på grund af manglende ler.
Teglværket lå under Frederik den 7. Stiftelse og var ejet af Grevinde Danner, der havde arvet det efter kongen.

Jeg gik i skole i "den stråtækte" i Jægerspris og kom derefter på Frederiksholm Mellem- og Realskole.

Jeg kom i lære i 1936 i Frederikssund og Omegns Bank. Her sluttede jeg som underdirektør i 1969 for samme år at komme til Roskilde, hvor jeg som direktør startede Landmandsbankens Roskildeafdeling op. Vi åbnede filialen den 21. august 1969. Her var jeg til den 31. december 1985, hvor jeg gik på pension efter 50 år som bankmand.

I mine senere år har jeg blandt andet været distriktsguvernør i Rotary for distrikt 1480 - Sjælland, Møen og Lolland-Falster - og i fortsættelse heraf landskoordinator for Polio Plus indsamlingen i Rotary."

I 2016 talte hjemmesidens redaktør med Knud Hjorth, der fortalte at han havde trukket sig ud foreningslivet og tillidsposter. Han lever et godt og stille pensionistliv.

Skiven:

En hjort, Roskildes byvåben og to logoer for Landmandsbanken.

Ideen med at gengive sit eget navn på skivens motiv har været brugt flere gange. Knud Hjorth valgte en hjort som hovedmotiv. Mellem hjortens takker er Roskildes byvåben. I siderne er to logoer for Landmandsbanken. 

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Ove Holmbom

Årets vindere:

Ringen   Arkitekt Svend Aage Hansen ved skud af kaptajn Erik Jensen
Kronen   Depotejer Alf Christensen ved skud af lagerchef Nybo Knudsen
Højre klo   Kørelærer Knud Jørgen Hansen ved skud af forretningsfører Magnus Nielsen
Venstre klo   Ostehandler A. Hvalø Hansen ved skud af oberstløjtnant Jens Kjærgård
Halsen   Restauratør Finn Johansen ved skud af forvalter Poul Hald
Halen   Uddeler Hans Larsen ved skud af murermester Bonde Hansen
Venstre vinge   Vicevært H. Malmborg ved skud af oberstløjtnant Jens Kjærgård
Højre vinge   Entreprenør Egelund Petersen ved skud af el-installatør Søren Smidt
Brystpladen   Bankdirektør Knud Hjorth ved skud af murermester Ove Holmbom

Årets pokalvinder blev arkitekt Svend Molbjerg.


Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen i 1973 blev det vedtaget, at man ikke længere måtte bruge private rifler til præmieskydningerne. Fremover kunne de kun bruges til at øve sig med. Selskabet havde i øvrigt allerede i 1957 anskaffet to Otterup-rifler og senere, i 1969, supplerede disse med en 6,5 mm riffel.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydningsfrokost talte formanden, købmand C.E. Johansen, for fuglekongen. Han fremhævede den interesse, Christian Petersen altid havde haft for at bevare det gamle landsbymiljø i Svogerslev. Formanden mente, at det ville blive et savn den dag smedjen, kirken og kroen ikke mere ville have den betydning, som det var tilfældet i 1973.
Direktør Karl Andersen talte for skytterne, undervisningsinspektør A.P. Lie talte på vegne af de 30 nye skydebrødre, der var blevet indballoteret i året. Ejendomshandler H. Chr. Jacobsen talte for damerne. Da han udbragte et leve for "Danmarks dejlige kvinder", lød et tilråb: "Hvad med vores koner?". Endelig talte landsretssagfører Povl Krüger for selskabet.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten den 3. juli 1973 modtog forhenværende lokomotivfører J.A. Lückner erindringstegnet for 25 års medlemskab af selskabet.

* * * * * * * * *

Den 27. oktober 1973 blev der afholdt fest med damer - en "selskabelig aften med bal" i Hotel Prindsens store sal. Tilslutningen var imidlertid meget ringe, idet der kun var 36 deltagere inklusive damerne. Selvom det alligevel blev en festlig aften, blev det selskabets sidste fest med damer indtil 200 års-jubilæet i 1987.

* * * * * * * * *

Under torskegildet den 26. november 1973 overrakte A. Hvalø Hansen en af ham, til ejendom vundet pokal, til selskabet til ejendom, således at man nu igen havde en vandrepokal. Denne blev herefter overrakt til Sv. Molbjerg.

Tilbage til listen