Forrige recordNæste record  1852 Jørgen Julius Bentzen


9. juli • Ved Børsen

Født: 25. december 1811 • Død: 28. oktober 1879

Levnedsbeskrivelse:

Købmand, lysstøber og mineralvandsfabrikant (Najadan). Boede op 4 Blegdam, matr. Nr. 76 - 77a, København, der ejedes af hans hustru, Marie Christine Louise, født Ekman. Hun levede fra 1813 til 1896. De indgik ægteskab i 1856.
Så vidt vides, havde Julius Bentzen ingen særlig tilknytning til Roskilde, udover at han altså var medlem af fugleskydningsselskabet. Han var født på Frederiksberg som søn af traktør Niels Herman Bentzen. Bentzens hustru var en søster til oberst, dampmøller J.P.F. Ekman, som ejede Svanemøllen nord for København.
En nevø af Julius Bentzen var industrimanden H.P. Prior, grundlæggeren af Nordisk Kabel- og Trådfabrik og stifter af Industrirådet. Kort før sin død i 1936 skrev den da 69-årige H.P. Prior følgende - i hvert fald hvad det angår det ydre - ikke særligt flatterende om sin onkel:

"Onkel Julius husker jeg tydeligt, men særlige holdepunkter har jeg ikke i erindringen, ud over at han så ualmindelig lidt godt ud med sine lange, krumme ben. Han brugte snus, ikke alene i næsen, men også ned over skjortebrystet og var altså ikke just appetitvækkende. Men han var utvivlsomt en stilfærdig og rar mand, der ikke forivrede sig eller gjorde nogen fortræd."

H.P. Prior, der var 15 år, da Julius Bentzen døde, omtaler også fugleskydningsplatten og noterer, at skønt der er ændret på den, får man et tydeligt indtryk af onklens ikke særligt heldige ben.

Læs mere i artiklen Så ualmindelig lidt godt ud samt den senere udgave af Så ualmindelig lidt godt ud

Skiven:

Roskilde banegårds indgangsparti med udsigt til Vor Frue Kirke.
Bentzen ses på vej til Kjøbenhavn, efter en vel tilbragt dag i skydeselskabet, og ledsages af sin hund.
Bentzens enke holdt ikke af maleriet, der er malet af historiemaleren, F.C. Lund. Enkefru Bentzen lod en maler "oprette" mandens højre ben, også fordi mandens gang på billedet - i slægten var genstand for munterhed og hentydninger til hans noget animerede tilstand efter dagens strabadser.

Banegårdens indgangspartis smukke søjler blev skammeligt fjernet på et tidspunkt. Nøjagtigt hvornår vides ikke, men fotodokumentation viser, at det var efter 1941.
I årene 1998-2002 blev banegården ført tilbage til det oprindelige udseende. De ansvarlige for restaureringen var ikke klar over de oprindelige søjler, men lokalhistorikeren Lotte Fang kunne med Jørgen Julius Bentzen skive dokumentere søjlernes tidligere eksistens. Skiven i sig selv kunne dog ikke tydeliggøre udsmykningen foroven på søjlerne, hvorfor en nøjagtig rekonstruktion ikke umiddelbart var muligt. Her kunne et foto fra en kongelig bisættelse få det hele til at falde på plads.

Skiven er i 2017 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Roskilde Museum erhvervede skiven i 1952.

Skiven måler 59 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skivens placering bemærkning:

Skiven tilhører Roskilde Museum

Skiven malet af:

Frederik Christian Lund

Fuglekongens historie og anekdoter:

Som københavner var Jørgen Julius Bentzen naturligvis også medlem af landets ældste fugleskydningsselskab, "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab". Han blev indballoteret i dette selskab den 2. september 1868. Som proponent stod J.C. Gammeltoft.
I dette selskab er alle skydebrødrene forpligtede til at give en malet skive. Jørgen Julius Bentzen skive blev givet den 13. juli 1870 og har i selskabet skivenummer 956.

Skiven er beskrevet således:

Fra slutningen af 1840´erne begyndte bebyggelsen af Blegdamsvej, der forbandt Østerbro med Nørrebro, at blive tættere, og på siden ind mod København opstod der sammenhængende husrækker bestående af villaer afvekslende med andet byggeri. På den anden side af gaden, hvor Niels Bohr Instituttet og Rigshospitalet senere kom til, var der ubebygget helt frem til efter år 1900. På denne grænseflade mellem by og land opførte grosserer Julius Bentzen sin villa på nr. 12, hvor han selv beboede 1. sal. I haven med guldregn og blomstrende frugttræer er flaget hejst, og fire herrer er ved frokostbordet i lysthuset. I vinduet på 1. sal en hvid puddel og en pige, måske en tjenestepige, som holder øje med , at herrerne er velforsynede.

Læs mere i artiklen Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab

Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen udnævnes kaptajn Nicolai Christian Sveistrup til æresmedlem i selskabet.

Tilbage til listen