Sponsoraftaler

Regler for sponsorater på www.roskildefugleskydning.dk:

Der kan tegnes sponsoraftale for de enkelte års skiver på Selskabets hjemmeside. Enhver kan tegne sponsorater efter nedennævnte retningslinjer.

Sponsorer og sponsortekst skal godkendes af Selskabets bestyrelse.

Såfremt Fuglekongen, hvis skive ønskes sponseret, er i live, skal han give sin tilladelse.

Der er fra fuglekongesiden et link til sponsorsiden, ligesom sponsorerne har en samlet database under "Galleri".

  1. Der må max. være tre billeder og et logo med link til sponsorens eksisterende og normale/officielle hjemmeside, hvis en sådan forefindes.
  2. Teksten må maksimalt være på 400 ord.
  3. Billederne eller teksten må ikke være i en udførelse, der giver udtryk for salg af varer.

Aftalen løber for en periode på tre år. Såfremt aftalen ønskes forlænget, skal dette meddeles bestyrelsen senest 6 måneder før udløb.

Prisen fastsættes til kr. 500,- pr. år, og forfalder til betaling hvert år den 30. september for de efterfølgende 12 måneder.

Sponsoratet går til Selskabets museumskonto, der har til formål at tilbagekøbe og vedligeholde gamle skiver og andre klenodier.

Efter nugældende lovgivning har sponsorer ikke fradragsret for momsen, så længe der ikke er krav om, at Selskabet skal være momsregistreret af aktiviteten.

Vilkårene for sponsering kan til enhver tid ændres af Selskabets bestyrelse for nye aftaler eller fornyelse af gamle aftaler.

Vedtaget på bestyrelsens møde den 27. april 2010.

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab

Aftaledokumentet for sponsorater og nærværende regler kan åbnes i pdf format her.