Forrige recordNæste record  1880 S. Christensen

8. juli • Ved Boserup Pavillonen

Levnedsbeskrivelse:

Proprietær, Orupgaard, der ligger syd for Særløse.

Skiven:

Prospekt af gården.

Skivens kunstner er, efter det registrerede, den første kvindelige kunstner af en kongeskive i selskabet. Senere malede Mette Mortensen tre skiver i årene 1896 til 1907, og Hanne Lise Hansen malede skiven fra 2010. 

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Laura Elisabeth Walsøe

Årets historie og anekdoter:

I 1880 skete der noget helt nyt i selskabet. Der blev om vinteren afholdt hjorteskydning i Prindsens sal. Den første fandt sted den 8. februar og det blev en festlig begivenhed. Foruden skydningen var der dilettantkomedie, fællesspisning og bal. Under aftenens munterhed kom en til at sige noget om, at selskabet allerede var flere hundrede år gammelt. Dette gav anledning til adskilligt skriveri i den lokale presse, hvilket jo kan tages som et tegn på, at fugleskydningsselskabet havde almen interesse.

Tilbage til listen