Forrige recordNæste record  1940 Ingen fugleskydning

Skivens placering bemærkning:

Ingen fugleskydning

Årets historie og anekdoter:

På bestyrelsesmødet den 13. februar 1940 afgjordes det, at der skulle holdes hjorteskydning, fællesspisning og generalforsamling på Højskolehjemmet, det senere Hotel Roar.

* * * * * * * * *

Den 7. maj 1940 var der bestyrelsesmøde, hvor følgende blev indført i protokollen:

"Det bemærkes, at der er udbrudt krig i Europa, og at tyske tropper har besat Danmark. Der er udsendt ministerielt forbud mod, at alle foreninger og selskaber afholder skydninger af nogen art. Det vedtoges derfor at udsende meddelelse til samtlige selskabets medlemmer om, at der indtil videre ikke afholdes nogen skydning indenfor selskabet".

Men selvom der ikke kunne skydes, kunne man kappes på en anden måde, og den 9. juli inviterede selskabet medlemmerne på en gratis udflugt til Lindenborg Kro med frokost og gevinstkeglespil. Også det blev en festlig dag.
Skiveskydning kunne der altså ikke være tale om, men torskegildet gik an, og det blev afholdt på Centralcafeen, hvor mange medlemmer mødte op.

Tilbage til listen