Forrige recordNæste record   Vinterens sidste skiveskydning samt fremlysning af briller

16. februar 2012

I aften blev denne vinters sidste skiveskydning afviklet på Tjørnegårdskolen. Ikke færre en 36 aktive skydebrødre var mødt op. Det er faktisk rekord i de tre år, hvor hjemmesiden har bragt reportage fra skiveskydningerne.

Ikke overraskende blev det til en hyggelig aften med skydning, smørrebrød, drikkevarer, kortspil og hyggeligt samvær. Fuglekongen, Ove Christensen, bød de fremmødte skydebrødre hver på en genstand. Selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, fortalte om det kommende 225 års jubilæum og om restaureringsprojektet af selskabets skiver. Vi står aktuelt over for at få restaureret 16 skiver til en samlet pris på mere end 130.000 kr. Hermed er selskabets museumskonto tom for midler, men alle er mere end velkomne til at tegne sponsorsider eller på anden måde yde frivillige bidrag til bevaring af selskabets og byens klenodier.

Som altid sluttede aftenen med kåring af de mest træfsikre skytter. Her blev der vist stor kvalitet med meget dygtige skytter.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

  • Bertil Jacobi med 38 point
  • Preben Rasmussen med 37 point
  • Debutanten Allan Nielsen med 35 point

Hele aftenens arrangement blev foreviget på video. Filmen vil efter redigering blive lagt ud her på hjemmesiden.

Næste arrangement i selskabet er generalforsamlingen mandag den 12.marts kl. 18.30 på Restaurant Håndværkeren.

Ved aftenens slutning blev det konstateret, at en skydebror havde efterladt sine briller. Brillerne, der her er gengivet, er i min varetægt. Rette vedkommende kan henvende sig til mig.

 

 

 

 

 

 

 

   

Tilbage til listen