Forrige recordNæste record   Julehilsen fra redaktøren

21. december 2015

De fleste julegaver er vel efterhånden købt, og juleforberedelserne nærmer sig sin afslutning. Mange har sikkert stadig en del at se til her op til årets store dag med de mange traditioner. Blandt traditionerne er modtagelsen af "Julehilsen fra redaktøren", skrevet af samme person fra det gamle selskab - Roskildes ældste forening.

Til stadighed arbejder selskabet på at skaffe midler til konservering af de malede skiver. Hjemmesidens redaktion bidrager med at skaffe sponsorsider, der hver især yder 500 kroner årligt til det gode formål. 500 kroner for den enkelte bidragsyder kan forekomme overkommeligt, men for selskabet betyder de mange begge små en betydelig å. I år er tegnet syv sponsorater, hvilket er meget tilfredsstillende. For gamle sponsorer, der har afhændet deres virksomhed, gælder det i alle tilfælde, at de nye ejere er fortsat som sponsorer.
Det er redaktionens målsætning til stadighed at have 50 sponsorsider. Dette også efter, at det igangværende konserveringsprojekt er afsluttet. Et årligt tilskud på 25.000 kr. vil være en god opsparing til fremtidig vedligeholdelse.

Den helt store udfordring på hjemmesiden var, at en del skydebrødre ikke modtog vores mails. Det viste sig, at det var skydebrødre med gmail konti, der havde problemet. Mails fra fugleskydningsselskabet røg slet og ret i spamfiltret. For Henrik Enig blev det en stor opgave, der dog blev løst. Nu skulle alle skydebrødre gerne modtage mails fra selskabet.

Også i 2015 blev der anledning til at lave film til selskabets hjemmeside. To styk blev det til, begge i forbindelse med ophængning af 60 skiver på rådhuset. Den første var selve ophængningen, og den anden var til den efterfølgende reception.

Et nyt tiltag blev i årets løb taget på hjemmesiden. Redaktørens spørgehjørne kom til efter et godt spørgsmål fra en skydebror. Mere end det første spørgsmål blev det ikke til i år, men der er nu åbnet op for flere henvendelser fra videbegærlige skydebrødre.

Noget så ekstraordinært som omskrivning af selskabets tidlige historie blev foretaget på hjemmesiden. Dette er ikke hverdagskost og bør kun gøres med omhu, og når man føler sig sikker i sindet. Det var fuglekongen fra 1995, Kurt Buchtrup, der stod for den opdaterede tekst. Inden denne blev offentliggjort, var den behørigt blevet godkendt at lokalhistorikeren Lotte Fang og af selskabets bestyrelse.

I 2014 blev VIP arkivet etableret på hjemmesiden. Arkivet er en personbeskrivelse af mennesker, der har gjort en betydelig indsats for selskabet uden at have mulighed for at blive beskrevet i andre af selskabets arkiver. I 2015 blev Hakon Meinertz optaget for sin store indsats med at læse og transskribere de gamle protokoller, der ligger på Roskilde Museum. Hakon fortsætter sit arbejde til sidste side.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 52, 14 flere end i 2014.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


   

Tilbage til listen