Forrige recordNæste record  1954 Hans Martin Møller


6. juli • I Hotel Prindsens have

Født: 20. februar 1895 • Død: 15. oktober 1954

Levnedsbeskrivelse:

Gas- og vandmester, Roskilde.

Hans Martin Møllers familie har været i fugleskydningsselskabet i generationer. I 2008 gav fuglekongens barnebarn, skydebroder Niels Møller følgende levnedsbeskrivelse af sin farfar:

"Hans Martin Møller var søn af trikotagehandler S.P. Møller, Skomagergade 30. Sin værnepligt aftjente han i flåden.
Efter hjemkomst fra USA, hvor han arbejdede under 1. verdenskrig, etablerede han sig som smedemester i Roskilde. Fra starten drev han sin virksomhed fra Bryggergården som blandt andet ejedes af hans onkel, bryggeriejer Hans Christiansen. Senere flyttede han sin virksomhed til Sankt Ols Gade 22, hvor han boede det år han blev fuglekonge.
Hans Martin Møller deltog hele sit liv aktivt i byens liv, blandt andet i håndværkerforeningen, Marineforeningen og Dansk Broder Orden.
Hans Martin Møller blev gift med Ane Marie Henriksen i klosterkirken på det Adelige Jomfrukloster, hvor hun var ansat som kokkepige.
I og med at Hans Martin Møller døde samme år som han blev fuglekonge, var det hende som valgte at opretholde skydeselskabets traditioner og sørge for skive, sølvplade til kongebåndet samt middag med mere."

Læs her mere om "Bryggergaarden".

Skiven:

Smedesymboler, ildtang og hammer.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 48 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Det fremgår desværre ikke klart, hvem der malede selve skiven, men den kunne være malet af Dofour eller anden familie til Hans Martin Møller.

Kongeskytte:

Gudmund Rasmussen

Årets vindere:

Ringen   Guldsmed Henry Andersen ved skud af depotbestyrer Jørgen Hansen
Kronen   Købmand Andreas Cramer ved skud af gårdejer Carl Rasmussen
Højre klo   Depotbestyrer Jørgen Hansen ved skud af savværksbestyrer Alfred Koue
Venstre klo   Forretningsfører Aksel Kruse ved skud af boghandler Henry Schwencke
Halsen   Fotograf Knud Reidl ved skud af hotelejer Viggo Andersen
Halen   Gårdejer Anton Nielsen ved skud af murermester O.M. Poulsen
Venstre vinge   Købmand Kaj Mogensen ved skud af købmand C.E. Johansen
Højre vinge   Købmand C.E. Johansen ved skud af lokomotivfører J.A. Lückner
Brystpladen   Gas- og vandmester Hans Møller ved skud af blomsterhandler Gudmund Rasmussen

Årets pokalvinder blev cykelhandler A. Krag. Da det var anden gang, Krag vandt pokalen, var den hans til ejendom.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Det fremgår desværre ikke klart, hvem der malede selve skiven, men den kunne være malet af Vagn Dofour eller anden familie til Hans Martin Møller.

* * * * * * * * *

Hans Martin Møller, var fætter til Gerda Larsen, der igen er farmor til Peter Thomas, der ligeledes er skydebror, og i en periode var restauratør netop på "Bryggerhesten" i Bryggergården.

Årets historie og anekdoter:

Den 11. marts 1954 overdrog fugleskydningsselskabet tre protokoller fra 1790 til 1883 til Roskilde og Omegns Museum.

 * * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 30. marts oplyste formanden, at de gamle protokoller, som siden krigen havde været opbevaret i et boxrum i Roskilde Bank, nu var afleveret til Roskilde Museum sammen med nogle gamle sangbøger.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 5. juli 1954 stod A. Hvalø Hansen som proponent for gårdejer Alfred Petersen. I 1965 overtog Alfred Petersen fuglekongetitlen, netop fra A. Hvalø Hansen.

* * * * * * * * *

Årets fugleskydning blev afholdt i et smukt vejr. Sidst på eftermiddagen kom der dog en kraftig tordenbyge, men de cirka 60 skytter fortsatte dog, til fuglen var skudt ned ved 16.30-tiden.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten blev der holdt tale for Hans Majestæt Kongen, fuglekongen, skytterne, det gode samarbejde mellem land og by, bestyrelsen, damerne og om traditionerne i fugleskydningsselskabet.

* * * * * * * * *

Ved den 4. skiveskydning i 1954 vandt cykelhandler A. Krag handikapskydningen om pokalen. Da han også tidligere havde vundet den - dog sammen med en anden skydebroder - blev det besluttet at indkøbe en ny vandrepokal. Samtidig skulle skydeudvalget udarbejde proportioner for en ny handikapskydning. Proportionerne skulle indføres i skydebogen, som også indeholdt regnskabet over skydningerne.

* * * * * * * * *

I 1954 blev selskabets nye love vedtaget på generalforsamlingen. Se lovene her.

Tilbage til listen