Listen er ikke nødvendigvis fuldkommen, men indeholder kendte æresmedlemmer:

     
År   Titel   Æresmedlemmer
1827   Lensgreve, kammerherre, overpræsident og stiftamtmand.   Werner Jasper Andreas Moltke
1861   Farver og agent   Thomas Hagedorn Svane
2013   Direktør   Poul Bunk-Jensen
1853   Stiftamtmand   Peter Jacobsen Tetens
1981   Autoforhandler   Peter Hans Ingemann Petersen
1861   Justitsraad, borgermester og byfoged   Peter Feddersen
2017   Ingeniør   Per Handberg Nielsen
1950   Skotøjshandler   Oluf Olsen
1933   Maskinfabrikant   Niels Peter Nielsen
1887   Kammersanger   Niels Juel Simonsen
1941   Smedemester   Niels A. Dreyer
1852   Kaptajn og hotelejer   Nicolai Christian Sveistrup
2002   Kørelærer   Knud Jørgen Hansen
1902   Toldforvalter   Johannes Peter Langgaard Treschow
1836   Kammerraad, Kgl. magisterforvalter, Dannebrogsmand   Johan Carl Albrecht
1907   Grosserer   J.P. Rasmussen
1991   Gårdejer   Holger Jørgen Olsen
1843   Byskriverfuldmægtig   Herluf Trolle Heering
1917   Garvermester   Hans Winther
1878   Farver   Hans Gunner Wegggerslev Hammer
1919   Købmand og hestehandler   Hans Christian Nielsen
1981   Ejendomshandler   Hans Christian Jacobsen
1827   Kammerherre og stiftamtmand   Frederik von Lowzow
1831   Greve, godsejer og stiftamtmand   Frederik Christian Julius Knuth
1846   Garvermester   Christian Vallentin
1866   Skovrider og Forstraad   Christian August Klüver
1878   Købmand og manufakturhandler   Carl Ludvig Kornerup
1953   Depotindehaver   Carl Hansen
1986   Ostehandler   Arnold Hvalø Hansen
1827   Borgerkaptajn, købmand og kæmner   Albrecht Kornerup