Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1907   J.P. Rasmussen  

Født: 12. februar 1834 i Ringsted • Død: 4. juni 1912 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Grosserer.

Ikke mange år efter det festlige 100 års jubilæum i 1887 løb selskabet ind i vanskeligheder. Medlemstallet sank mærkbart fra 54 i jubilæumsåret til 34 i 1889, hvor oven i købet tre medlemmer af bestyrelsen ikke ønskede genvalg på generalforsamlingen. Noget måtte altså gøres og det blev besluttet, ikke at vælge nogen ny bestyrelse, men at lade et udvalg på tre indtil videre "administrere selskabets affærer". J.P. Rasmussen, W.P. Jacobsen og Hans Winther blev valgt til dette hverv, og de viste sig at være yderst effektive. Tre uger senere indkaldte de tre administratorer til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse, og samme efterår blev der nedsat et lovudvalg, der lavede udkast til de love, som blev vedtaget i 1890.

* * * * * * * * *

I 1907 fejrede købmand J.P. Rasmussen sit 50 års borgerjubilæum. Dengang skulle man have brev på, at man var borger i en by med ret til at udføre et eller andet erhverv. Jubilæumsdagen havde selskabet sørget for at illumination ved hans bopæl, og da repræsentanter for selskabet kom for at gratulere, fik købmanden samtidig overrakt emblemet som æresmedlem. At hædre J.P. Rasmussen på denne måde var blevet vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, hvor formanden blandt andet havde begrundet udnævnelsen med, at købmanden i 1889 havde "hjulpet selskabet ud over pekuniære vanskeligheder og derved reddet det for undergang".


J.P. Rasmussen var fuglekonge i 1893