Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1836   Johan Carl Albrecht  

Født: 1767 • Død: 14. marts 1842

Levnedsbeskrivelse:

Kammerraad, Kgl. magisterforvalter på Bidstrup Gods. Landvæsenskommisær, Dannebrogsmand, boende yderst i Ringstedgade 21.

Johan Carl Albrecht var kammerraad, Kgl. Forvalter på Bidstrup Gods.
I slutningen af 1790-tallet begyndte lægerne at interessere sig for de sindslidende, der hidtil havde levet under kummerlige forhold i fængsler, arrester eller dårekister: lænkede, sultende og frysende, udsat for korporlige mishandlinger. Hensigten var alene opbevaring. Det danske sindssygevæsens historie begynder i 1807, da Københavns Kommune flytter Ladegaardens beboere til Bidstrupgaard.
Fra 1850 opførtes et stort antal sindssygeanstalter, hvor behandlingen bestod i selve anstaltopholdet i ro, fred og smukke naturomgivelser. Man koncentrerede sig om en medicinsk-pædagogisk påvirkning og disciplinering, men de urolige patienter måtte stadig fikseres med spændetrøjer og i tvangsstole. Medicinen omfattede blandt andet bræk- og afføringsmidler; opium og kamfer blev taget i brug, datura anvendes mod mania, arsenik og kviksølv mod melankoli.
En væsentlig hjælp for gennemførelse af den humane behandling af de sindslidende med afskaffelse af tvangsmidlerne var indførelse af sove- og beroligelsesmidler, først chloral fra 1867, og senere veronalet fra 1904.
Sct. Hans Hospital på Bidstrupgaard var fra 1816 Danmarks første psykiatriske hospital, der byggede på patientbehandling og helbredelse. Hospitalets første overlæge, J.H. Seidelin, fungerede til 1831, hvor han blev afskediget efter en patientklage.
Seidelin havde overdrevet den psykiske kurmetode ved at straffe patienterne med for mange klø og i øvrigt givet de enkelte patienter en følelse af moralsk skyld.

* * * * * * * * *

Johan Carl Albrecht blev fuglekonge i 1825 og kongeskytte i 1829.