Forrige recordNæste record  Æresmedlem  2002   Knud Jørgen Hansen  

Født: 12. maj 1928 • Død: 12. januar 2012

Levnedsbeskrivelse:

Oprindeligt uddannet elektriker, herefter kørelærer i 35 år. Blev indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1967. Blev udnævnt til formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab i 1977, da købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen afgik ved døden i slutningen af 1976. Knud Jørgen Hansen sad i formandsstolen frem til 1989, hvor han overdrog sædet til Poul Bunk-Jensen. Knud Jørgen Hansen fortsatte i bestyrelsen frem til 2002.
Knud Jørgen Hansen blev i 2002 af bestyrelsen udnævnt til æresmedlem i selskabet. Han var i en årrække formand for Gl. Roskilde Amts Garderforening. Knud Jørgen Hansen har modtaget Dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Læs mere i artiklerne Kørelæren overtog rattet

Læs også mindeord fra Gl. Roskilde Amts Garderforening


Knud Jørgen Hansen var fuglekonge i 2000

* * * * * * * * *

Den senere formand og fuglekongen i 2000, Knud Jørgen Hansen, blev indballoteret ved indskydningen den 26. juni 1967. Som proponent stod hans kollega, kørelærer Torben Lützhøft.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 7. februar 1977 blev drøftet, hvem der skulle forslås som ny formand efter C.E. Johansens død.
Hans Pedersen havde haft en fortrolig samtale med kørelærer Knud Jørgen Hansen. Denne var villig til at kandidere ved generalforsamlingen under forudsætning af, at en enstemmig bestyrelse stod bag hans kandidatur. Da dette var tilfældet, blev det besluttet, at Hans Pedersen skulle tage kontakt til Knud Jørgen Hansen og meddele ham bestyrelsens indstilling.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten i 1992 modtog Knud Jørgen Hansen 25 års erindringstegnet.

 

  Kørelæreren på arbejde